A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

German

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: German
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska trwają 6 semestrów. Na trzecim roku studenci wybierają seminarium dyplomowe spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo lub kulturoznawstwo), przygotowujące do napisania pracy licencjackiej.
Zajęcia i egzaminy z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) oraz historii literatury odbywają się w systemie sekwencyjnym.
PNJN: student zdaje egzamin z języka po pierwszym roku na poziomie B1+, po drugim roku na poziomie B2, a po trzecim roku na poziomie C1.
W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180 ECTS.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

W ramach bloku zajęć "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
120 8 assessment O
Wprowadzenie do opisu struktur języka niemieckiego
30 4 exam O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 1
60 4 assessment O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 assessment O
Rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 exam O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 exam O
30 1 assessment O
W ramach bloku zajęć "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
120 8 exam O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2
60 7 exam O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 3 assessment O
Językoznawcza analiza tekstu
30 3 assessment O
30 2 assessment O
Grupa A
O

W ramach bloku zajęć "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
90 6 assessment O
Historia literatury niemieckojęzycznej 1
60 4 assessment O
Wprowadzenie do historii języka niemieckiego
30 4 exam O
Literaturoznawcza analiza tekstu
30 3 assessment O
30 2 assessment O
Filozofia
30 3 exam O
Grupa B
O

W ramach bloku zajęć "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
90 6 exam O
Analiza porównawcza języka niemieckiego i polskiego
30 3 assessment O
30 2 assessment O
Historia literatury niemieckojęzycznej 2
60 7 exam O
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
30 4 exam O
Grupa C
O

W ramach bloku zajęć "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 5
90 6 assessment O
Historia literatury niemieckojęzycznej 3
60 4 assessment O
30 2 assessment O
Grupa D
O
Grupa E
O
Grupa F
O

W ramach bloku zajęć "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 6
90 6 exam O
Historia literatury niemieckojęzycznej 4
60 6 exam O
30 2 exam O
Grupa G
O
Grupa H
O