A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Spanish

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Spanish
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku hiszpańskim złożonym na podstawie pracy licencjackiej. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka hiszpańskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest szereg kursów z zakresu literatur hiszpańskiego obszaru językowego, językoznawstwa hiszpańskiego oraz wybranych aspektów historyczno-społecznych krajów hiszpańskiego obszaru językowego.
Program obejmuje również zajęcia do wyboru stanowiące 30% całości punktów ECTS co procentuje pogłębieniem ogólnej wiedzy humanistycznej studentów.
Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich w Hiszpanii oraz wzięcia udziału w wymianie bilateralnej z Peru. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę działając w kole naukowym hispanistów.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
150 - - O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 exam O
Historia literatury hiszpańskiej Ia (Średniowiecze)
30 3 exam O
Podstawy językoznawstwa
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego Ia (fonetyka)
45 4 exam O
Wstęp do studiów hispanistycznych
30 3 exam O
Historia Hiszpanii
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
Physical Education
30 - - O
BHK
4 - assessment O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
150 19 exam O
Historia literatury hiszpańskiej Ib (Renesans)
60 5 exam O
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego Ib (leksykologia)
45 4 exam O
Historia Ameryki Łacińskiej
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 exam O
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
120 - - O
Wstęp do studiów iberoamerykańskich
30 3 exam O
Historia literatury hiszpańskiej IIa (XVII w)
60 4 exam O
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego IIa (morfologia)
30 3 exam O
30 3 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
120 12 exam O
Historia literatury hiszpańskiej IIb (XVIII i XIX w)
30 3 exam O
Historia literatury iberoamerykańskiej I
30 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego IIb (składnia)
60 4 exam O
Analiza dyskursu
30 2 exam O
Gramatyka kontrastywna polsko-hiszpańska
30 3 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
120 7 exam O
Historia literatury hiszpańskiej III (XX w)
30 - - O
Historia literatury iberoamerykańskiej II
60 4 exam O
Historia języka hiszpańskiego
30 - - O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
60 4 assessment O
Historia literatury hiszpańskiej III (XX w)
60 5 exam O
Historia języka hiszpańskiego
30 5 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F