A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – Arabic

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Arabic
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty kierunkowe, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przedmioty kształcenia ogólnego. Nauce języka, prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.
Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, która powinna uzyskać pozytywne opinie promotora i recenzenta pracy oraz egzaminem dyplomowym.
Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na realizowanie indywidualnego planu studiów.
W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdu na stypendia do krajów arabskich oraz w ramach programu Socrates.

Graduation

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
120 16 assessment O
Wprowadzenie do islamu
30 3 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 assessment O
Język łaciński
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Wstęp do studiów orientalistycznych - arabistycznych
30 3 exam F
Historia regionu - historia świata arabskiego
30 2 assessment F
Kultura regionu – kultura Arabów
30 3 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
120 16 exam O
Gramatyka opisowa języka arabskiego
30 2 assessment O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 exam O
Język łaciński
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Historia regionu - historia świata arabskiego
30 3 exam F
Kultura regionu – kultura Arabów
30 3 exam F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
150 12 assessment O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 exam O
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)
30 3 exam F
Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne
30 3 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
150 13 exam O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu - historia literatury arabskiej (współczesna)
30 3 exam F
Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne
30 3 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
120 6 assessment O
Język mediów
30 2 assessment O
Dialekt
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)
30 3 assessment F
Seminarium licencjackie - arabistyczne
30 8 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 6 exam O
Język mediów
30 3 assessment O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 3 exam O
Dialekt
30 3 exam O
English Course
30 2 exam O
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (współczesna)
30 3 assessment F
Seminarium licencjackie - arabistyczne
30 10 assessment F