A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – South Asian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – South Asian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresować oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany planie studiów.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hindi
120 8 assessment O
Gramatyka opisowa języka hindi
30 2 assessment O
Kurs podstawowy sanskrytu
60 5 assessment O
Geografia i etnografia Indii i Azji Południowej
30 3 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 assessment O
Język łaciński
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Kultura regionu – Kultura Indii i Azji Południowej
30 3 assessment F
Wstęp do studiów orientalistycznych – indologicznych
30 3 exam F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hindi
120 9 exam O
Gramatyka opisowa języka hindi
30 3 exam O
Kurs podstawowy sanskrytu
60 6 assessment O
Historia Indii starożytnych
30 3 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 exam O
Język łaciński
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Kultura regionu – Kultura Indii i Azji Południowej
30 3 exam F
Literatura regionu – Literatura wedyjska
30 3 exam F

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hindi
90 5 assessment O
Gramatyka opisowa sanskrytu
30 2 assessment O
Kurs podstawowy sanskrytu
60 5 assessment O
Literatura epicka Indii i Azji Południowej
30 2 assessment O
Kultura i sztuka Indii i Azji Południowej
30 3 exam O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Historia regionu – Historia Indii średniowiecznych
30 2 exam F
Proseminarium orientalistyczne – indologiczne
30 3 assessment F
Literatura regionu – Literatura epicka Indii i Azji Południowej
30 3 exam F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hindi
120 8 exam O
Kurs podstawowy sanskrytu
60 6 exam O
Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Historia regionu – Historia Najnowsza Indii i Azji Południowej
30 3 exam F
Proseminarium orientalistyczne – indologiczne
30 3 assessment F
Literatura regionu – Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej
30 3 exam F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hindi
90 3 assessment O
Lektura tekstów sanskryckich: traktaty naukowe
30 2 assessment O
Lektura tekstów sanskryckich: literatura epicka
30 2 assessment O
Indyjska nauka o literaturze
30 3 exam O
Tradycja literacka języka hindi
30 3 assessment O
Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Seminarium licencjackie – indologiczne
30 8 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hindi
90 3 exam O
Lektura tekstów sanskryckich: literatura klasyczna
30 2 assessment O
Lektura tekstów sanskryckich: literatura religijna
30 2 assessment O
Wstęp do myśli indyjskiej
30 2 assessment O
Literatura hindi
30 2 assessment O
Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej
30 2 assessment O
Zagadnienia socjolingwistyczne Indii i Azji Południowej
30 3 exam O
English Course
30 2 exam O
Seminarium licencjackie – indologiczne
30 10 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Literatura regionu – Literatura hindi
30 3 exam F