A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – Chinese

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Chinese
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w Planie.
Program studiów pierwszego stopnia przewiduje intensywny kurs języka chińskiego obejmujący wiedzę o języku i jego przyswajaniu, systemach pisma chińskiego, podstawy języka klasycznego oraz ćwiczenia językowe (w zakresie mowy i pisma, czytania i tłumaczenia). Zajęcia językowe uzupełniają przedmioty wprowadzające w krąg kultury i dziejów Państwa Środka. W bogatym programie studiów zajęcia o charakterze ogólnym (językoznawstwo, filozofia) są cennym narzędziem uporządkowania wiedzy humanistycznej w perspektywie europo- i sinocentrycznej. Studenci uczestniczą także w wykładach monograficznych oraz dwuletnim lektoracie języka angielskiego i rocznym łaciny. Mogą także uczestniczyć w zajęciach o kulturze, literaturze i historii pozostałych filologii orientalnych.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 11 exam O
Nauka pisma chińskiego
60 5 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (ćwiczenia)
15 1 assessment O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 assessment O
Język łaciński
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Wstęp do studiów orientalistycznych – sinologicznych
30 3 exam F
Kultura regionu – Kultura i Filozofia Chin
30 3 assessment F
Historia regionu – Historia Chin
30 2 assessment F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 12 exam O
Nauka pisma chińskiego
60 5 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (ćwiczenia)
15 1 assessment O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 exam O
Język łaciński
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Kultura regionu – Kultura i Filozofia Chin
30 3 exam F
Historia regionu – Historia Chin
30 3 exam F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego
210 7 assessment O
Nauka pisma chińskiego
60 3 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 assessment O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego
15 1 assessment O
Wiedza o współczesnych Chinach – wybrane zagadnienia
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 exam O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
60 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu – Klasyczna literatura chińska
30 3 assessment F
Proseminarium orientalistyczne – sinologiczne
30 3 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F

W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego
210 7 exam O
Nauka pisma chińskiego
30 2 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (ćwiczenia)
15 1 assessment O
Wiedza o współczesnych Chinach – wybrane zagadnienia
30 4 exam O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
60 3 exam O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Proseminarium orientalistyczne – sinologiczne
30 3 assessment F
Literatura regionu – Klasyczna literatura chińska
30 3 exam F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 6 assessment O
Nauka pisma chińskiego
30 2 assessment O
Gramatyka klasycznego języka chińskiego (wykład)
30 2 exam O
Gramatyka klasycznego języka chińskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Chińskie teksty źródłowe
30 2 assessment O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
60 3 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu – Współczesna literatura chińska
30 3 assessment F
Seminarium licencjackie – sinologiczne
30 8 assessment F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 6 exam O
Nauka pisma chińskiego
30 2 exam O
Gramatyka klasycznego języka chińskiego
30 2 exam O
Chińskie teksty źródłowe
30 2 exam O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
30 3 exam O
English Course
30 2 exam O
Literatura regionu – Współczesna literatura chińska
30 3 exam F
Seminarium licencjackie – sinologiczne
30 10 assessment F