A A A pl | en
Faculty of Philology

ORIENTAL PHILOLOGY – TURKISH

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Turkish
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne student wybiera w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej, w sposób wskazany w części Plan kierunku.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

If you want to learn more, see the full study programme

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 11,0 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
60 3,0 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 2,0 assessment O
Geografia z elementami antropologii
30 2,0 assessment O
Wprowadzenie do islamu
30 3,0 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2,0 assessment O
Język łaciński
30 2,0 assessment O
Wychowanie fizyczne
30 - assessment O
4 - assessment O
Wstęp do studiów orientalistycznych - turkologicznych
30 3,0 exam F
Kultura regionu – Kultura Turków
30 3,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 12,0 exam O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
60 3,0 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 3,0 assessment O
Wprowadzenie do literatury tureckiej
30 3,0 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2,0 exam O
Język łaciński
30 2,0 exam O
Wychowanie fizyczne
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 assessment O
Kultura regionu – Kultura Turków
30 3,0 exam F
 • O - obligatory
 • F - elective
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 9,0 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
30 3,0 exam O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 2,0 assessment O
Drugi język turkijski
30 2,0 exam O
Zarys gramatyki języka arabskiego
30 2,0 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2,0 assessment O
Historia filozofii
30 2,0 exam O
Język angielski
30 2,0 assessment O
Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne
30 3,0 assessment F
Historia regionu – Historia Turcji
30 2,0 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 10,0 exam O
Przegląd języków turkijskich
30 2,0 assessment O
Ustny folklor turecki - aspekt dialektologiczny
30 2,0 assessment O
Zarys gramatyki języka arabskiego
30 3,0 exam O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2,0 exam O
Język angielski
30 2,0 assessment O
Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne
30 3,0 assessment F
Historia regionu – Historia Turcji
30 3,0 exam F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 4,0 assessment O
Język staroturkijski
30 2,0 exam O
Gramatyka historyczna
30 2,0 assessment O
Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
30 2,0 assessment O
Zarys gramatyki języka perskiego
30 2,0 assessment O
Język angielski
30 2,0 assessment O
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład)
30 3,0 assessment F
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia)
30 3,0 assessment F
Seminarium licencjackie - turkologiczne
30 8,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 6,0 exam O
Gramatyka historyczna
30 3,0 exam O
Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
30 3,0 assessment O
Zarys gramatyki języka perskiego
30 2,0 exam O
Język angielski
30 2,0 exam O
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład)
30 3,0 exam F
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia)
30 3,0 assessment F
Seminarium licencjackie - turkologiczne
30 10,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective