A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – Turkish

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Turkish
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne student wybiera w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej, w sposób wskazany w części Plan kierunku.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 11 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
60 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Geografia z elementami antropologii
30 2 assessment O
Wprowadzenie do islamu
30 3 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 assessment O
Język łaciński
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Wstęp do studiów orientalistycznych - turkologicznych
30 3 exam F
Kultura regionu – Kultura Turków
30 3 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 12 exam O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
60 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 3 assessment O
Wprowadzenie do literatury tureckiej
30 3 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 exam O
Język łaciński
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Kultura regionu – Kultura Turków
30 3 exam F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 9 assessment O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Drugi język turkijski
30 2 exam O
Zarys gramatyki języka arabskiego
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne
30 3 assessment F
Historia regionu – Historia Turcji
30 2 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 10 exam O
Przegląd języków turkijskich
30 2 assessment O
Ustny folklor turecki - aspekt dialektologiczny
30 2 assessment O
Zarys gramatyki języka arabskiego
30 3 exam O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne
30 3 assessment F
Historia regionu – Historia Turcji
30 3 exam F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 4 assessment O
Język staroturkijski
30 2 exam O
Gramatyka historyczna
30 2 assessment O
Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
30 2 assessment O
Zarys gramatyki języka perskiego
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład)
30 3 assessment F
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia)
30 3 assessment F
Seminarium licencjackie - turkologiczne
30 8 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 6 exam O
Gramatyka historyczna
30 3 exam O
Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
30 3 assessment O
Zarys gramatyki języka perskiego
30 2 exam O
English Course
30 2 exam O
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład)
30 3 exam F
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia)
30 3 assessment F
Seminarium licencjackie - turkologiczne
30 10 assessment F