A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Russian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe m.in. z zakresu wiedzy o języku, literatury rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Program studiów przewiduje także przedmioty fakultatywne, takie jak wyklady monograficzne, drugi język wschodniosłowiański, seminarium licencjackie, dzięki którym student może pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne.

Graduation

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: leksyka - konwersacje - tłumaczenia
60 4 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: gramatyka i ortografia
60 4 assessment O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku I
45 4 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
Historia Rusi do końca XVII wieku
30 3 exam O
Podstawy gramatycznego opisu języka
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 3 exam O
Rosja współczesna
30 2 assessment O
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
150 10 exam O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku II
45 4 exam O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 assessment O
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol.
60 4 assessment O
Analiza dzieła literackiego
30 2 assessment O
Kultura rosyjska
30 3 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: leksyka - konwersacje - tłumaczenia
60 4 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: wymowa i intonacja
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: gramatyka i ortografia
60 4 assessment O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) I
45 4 assessment O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 assessment O
Historia ZSRR
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
Lektorat języka nowożytnego
60 4 assessment O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8 exam O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) II
45 4 exam O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I
30 2 assessment O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II
60 4 exam O
Język w przestrzeni komunikacyjnej
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
Lektorat języka nowożytnego
60 4 exam O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III - leksyka - konwersacje - tłumaczenia
60 4 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III: gramatyka i ortografia
30 2 assessment O
Historia literatury rosyjskiej XX w. I
45 4 assessment O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II
30 2 assessment O
Ćwiczenia translatoryjne I
30 2 assessment O
Język biznesu - poziom średni I
30 2 assessment O
Słowo w systemie języka i w tekście
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
GRUPA: Seminarium
O
GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 exam O
Historia literatury rosyjskiej XX w. II
45 4 exam O
Ćwiczenia translatoryjne II
30 2 assessment O
Język biznesu - poziom średni II
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
GRUPA: Seminarium
O
GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański
O