A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Romanian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Romanian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku rumuńskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej także po rumuńsku. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka rumuńskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. Program studiów przekazuje wiedzę z zakresu kultury, historii, geografii obszaru rumuńskojęzycznego. Przedmioty językoznawcze pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy na temat struktury oraz historii języka rumuńskiego. Program obejmuje również zajęcia do wyboru stanowiące 30% całości punktów ECTS, co procentuje pogłębieniem ogólnej wiedzy humanistycznej studentów. Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rumuńskiego I
150 - - O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 exam O
Podstawy językoznawstwa
30 3 exam O
Geografia gospodarcza i turystyczna Rumunii
30 3 exam O
Współczesna kultura Rumunii (kino)
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego Ia (fonetyka)
30 3 exam O
Historia Rumunii
30 - - O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rumuńskiego I
150 19 exam O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego Ib (leksykologia)
30 3 exam O
Historia Rumunii
30 6 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 exam O
Gramatyka kontrastywna polsko - rumuńska
30 3 exam O
Folklor rumuński
30 4 exam O
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rumuńskiego II
120 - - O
Historia literatury rumuńskiej (1600 r. - 1850 r.)
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego II (morfoskładnia)
60 - - O
30 3 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rumuńskiego II
90 14 exam O
Historia literatury rumuńskiej (1850 r. - 1914 r.)
60 6 exam O
Rumuńskie życie umysłowe w XIX i XX wieku
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego II (morfoskładnia)
60 10 exam O
Korespondencja biznesowo-handlowa
30 1 assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rumuńskiego III
90 - - O
Historia literatury rumuńskiej (XX - XXI w)
60 - - O
Historia języka rumuńskiego
30 3 exam O
Współczesne społeczeństwo rumuńskie
30 3 exam O
Języki specjalistyczne - tłumaczenia biznesowe
30 1 assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rumuńskiego III
90 11 exam O
Historia literatury rumuńskiej (XX - XXI w)
60 6 exam O
Podstawy tłumaczeń ustnych z języka rumuńskiego
30 1 assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F