A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Italian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Italian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Rezultaty badań prowadzonych przez zespoły badawcze na kierunku Filologia włoska wykorzystywane są w dużym stopniu do projektowania i doskonalenia programu studiów z zakresu językoznawstwa oraz literatury. Cele te realizujowane są w ramach kursów kanonicznych oraz obieralnych (co najmniej 30%), jako że programy tych kursów tworzone są w oparciu o badania naukowe prowadzącej je kadry akademickiej. Również tematyka seminariów licencjackich oraz magisterskich w dużym stopniu bazuje na wynikach prowadzących te kursy badaczy. Praktyczne efekty zrealizowanych prac badawczych pozwalają także na ulepszanie dydaktyki języków obcych.

Graduation

praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 - - O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 - - O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 exam O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 - - O
Podstawy językoznawstwa
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ia (fonetyka)
45 5 exam O
Cywilizacja Włoch
30 3 exam O
Historia Włoch
30 - - O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
Physical Education
30 - - O
BHK
4 - assessment O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 19 exam O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 19 exam O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 6 exam O
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ib (leksykologia)
45 5 exam O
Historia Włoch
30 6 exam O
30 3 assessment O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego II
120 - - O
Historia literatury włoskiej IIa (Renesans)
60 5 exam O
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIa (morfologia)
60 5 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego II
90 12 exam O
Historia literatury włoskiej IIb (XVII-XVII w.)
60 5 exam O
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIb (składnia)
60 6 exam O
Gramatyka kontrastywna języka polskiego i włoskiego z elementami tłumaczenia
30 3 exam O
Język biznesu z elementami tłumaczenia
30 1 assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego III
120 - - O
Historia literatury włoskiej IIIa (XIX w.)
60 4 exam O
Historia języka włoskiego
30 - - O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego III
90 12 exam O
Języki specjalistyczne w przekładzie
30 1 assessment O
Historia literatury włoskiej IIIb (XX i XXI w.)
60 4 exam O
Historia języka włoskiego
30 5 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F