A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Culture of Russia and Neighbouring Nations. Philological studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Culture of Russia and Neighbouring Nations. Philological studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów I stopnia obejmuje zajęcia obligatoryjne z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, w tym zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraiński lub białoruski), a także lektorat wybranego języka nowożytnego. Program przewiduje również moduł zajęć fakultatywnych, dzięki którym studenci rozwijają swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa wschodniosłowiańskiego oraz kultury narodów wschodniosłowiańskich oraz innych narodowości zamieszkujących w Federacji Rosyjskiej. Prowadzone w ramach programu zajęcia mają rożne formy zaliczenia: egzaminy pisemne, lub ustne oraz zaliczenia na ocenę (również pisemne lub ustne). Zwieńczeniem procesu kształcenia jest napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora oraz jej obrona połączona z egzaminem dyplomowym.

Graduation

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskich studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym, każdym semestrze roku II oraz III po dwa. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego bedą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski I: leksyka, konwersacje, tłumaczenia
60 4 assessment O
Język rosyjski I: gramatyka i ortografia
60 4 assessment O
Podstawy nauki o języku
30 2 assessment O
Wstęp do badań literackich i geokulturologicznych
30 2 assessment O
Wstęp do wiedzy o kulturze Słowiańszczyzny wschodniej
30 2 assessment O
Historia Rusi do końca XVII w. (Kijów i Moskwa)
30 3 exam O
Współczesna Rosja
30 2 assessment O
Współczesna Białoruś
30 2 assessment O
Kultura i literatura Rusi i Rosji do końca XVII w.
30 4 exam O
Kultura Białorusi
30 4 exam O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskich studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym, każdym semestrze roku II oraz III po dwa. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego bedą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski I: leksyka, konwersacje, tłumaczenia, gramatyka i ortografia
120 8 exam O
Języki Rosji, Ukrainy i Białorusi
30 2 assessment O
Historia Imperium Rosyjskiego
30 3 exam O
Współczesna Ukraina
30 2 assessment O
Literatura rosyjska od M. Łomonosowa do N. Gogola
30 4 exam O
Kultura Ukrainy
30 4 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskich studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym, każdym semestrze roku II oraz III po dwa. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego bedą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski II: leksyka, konwersacje, tłumaczenia
60 4 assessment O
Język rosyjski II: gramatyka i ortografia
60 4 assessment O
Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 2 assessment O
Historia ZSRR
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 assessment O
Literatura białoruska
30 2 exam O
Kultura Rosji XVIII-XX w.
30 2 assessment O
Literatura rosyjska od I. Turgieniewa do M. Gorkiego
30 4 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
Lektorat języka nowożytnego
60 4 assessment O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskich studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym, każdym semestrze roku II oraz III po dwa. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego bedą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski II: leksyka, konwersacje, tłumaczenia, gramatyka i ortografia
120 8 exam O
Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 2 assessment O
Historia obszaru postradzieckiego
30 2 assessment O
Rosyjska myśl filozoficzna
30 2 assessment O
Literatura ukraińska
30 2 exam O
Kultura Rosji XVIII-XX w.
30 2 assessment O
Literatura rosyjska od I. Turgieniewa do M. Gorkiego
30 4 exam O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
Lektorat języka nowożytnego
60 4 exam O
Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskich studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym, każdym semestrze roku II oraz III po dwa. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego bedą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski III: leksyka, konwersacje, tłumaczenia
60 4 assessment O
Język rosyjski III: gramatyka i ortografia
30 2 assessment O
Język biznesu - poziom średni
30 2 assessment O
Język a kultura
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z historii kina rosyjskiego
30 2 exam O
Literatura rosyjska od A. Błoka do B. Pasternaka
30 4 exam O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański
O
GRUPA: Seminarium licencjackie
O
Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskich studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym, każdym semestrze roku II oraz III po dwa. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego bedą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski III: leksyka, konwersacje, tłumaczenia, gramatyka i ortografia
90 6 exam O
Język biznesu - poziom średni
30 2 assessment O
Literatura rosyjska od I. Erenburga do J. Brodskiego
30 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskich XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII
30 4 assessment F
GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański
O
GRUPA: Seminarium licencjackie
O