A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Mathematics and Computer Science

Analytical Computer Science

Basic information

Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science
Major name: Analytical Computer Science
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Graduation

Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody algebraiczne informatyki
105 8 exam O
Metody formalne informatyki
120 10 exam O
Analiza matematyczna 1
60 5 assessment O
Podstawy programowania
60 6 exam O
Środowisko programisty
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna 2
60 6 exam O
Metody programowania
60 6 exam O
Matematyka dyskretna
90 8 exam O
Programowanie obiektowe
75 7 assessment O
Inżynieria danych
60 6 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Systemy operacyjne
60 6 exam O
Metody probabilistyczne informatyki
60 6 exam O
Sieci komputerowe
60 6 exam O
Algorytmy i struktury danych 1
60 5 assessment O
60 2 assessment O
Języki Programowania
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorytmy i struktury danych 2
60 6 exam O
Programowanie niskopoziomowe
60 6 exam O
Modele obliczeń
60 6 exam O
Inżynieria oprogramowania
30 3 assessment O
60 2 assessment O
Przedmioty Fakultatywne
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza algorytmów
60 6 exam O
Projekt programistyczny 1
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 assessment O
60 4 exam O
Przedmioty Fakultatywne
O
Seminaria
O
Dodatkowo student na III roku studiów musi zrealizować przedmiot(y) z grupy ekonomicznych lub psychologicznych łącznie za co najmniej 5 ECTS wybrane z całej oferty UJ - jako przedmioty fakultatywne.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekt programistyczny 2
30 3 assessment O
Przedmiot fakultatywny z ekonomii lub psychologii
60 5 assessment O
Tutorial
5 5 assessment O
Przedmioty Fakultatywne
O
Seminaria
O