A A A pl | en
Faculty of Philology

ORIENTAL PHILOLOGY – JAPANESE

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Japanese
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań, a także planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w planie studiów.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

If you want to learn more, see the full study programme

Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 8,0 assessment O
Językoznawstwo japońskie
30 3,0 assessment O
Ćwiczenia z klasycznej literatury japońskiej
30 2,0 assessment O
Tłumaczenie tekstów japońskich
30 2,0 assessment O
Konwersatorium filologiczne
30 3,0 assessment O
Drugi język orientalny
60 2,0 assessment O
Teoria przekładu
30 1,0 assessment O
Język angielski
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 4,0 assessment F
Metodologia badań filologicznych
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 9,0 exam O
Językoznawstwo japońskie
30 3,0 exam O
Ćwiczenia z klasycznej literatury japońskiej
30 2,0 assessment O
Tłumaczenie tekstów japońskich
30 2,0 assessment O
Konwersatorium filologiczne
30 3,0 assessment O
Drugi język orientalny
60 2,0 exam O
Język angielski
30 2,0 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 assessment O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 5,0 assessment F
Metodologia badań filologicznych
30 2,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective
Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
90 6,0 assessment O
Ćwiczenia ze współczesnej literatury japońskiej
30 2,0 assessment O
Konwersatorium filologiczne
30 3,0 assessment O
Język angielski
30 2,0 exam O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 15,0 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
90 6,0 exam O
Ćwiczenia ze współczesnej literatury japońskiej
30 2,0 assessment O
Konwersatorium filologiczne
30 3,0 assessment O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 17,0 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective