A A A pl | en
Faculty of History

ARCHAEOLOGY

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Archaeology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Archeology

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. Zajęciami obowiązkowymi są ćwiczenia terenowe (łącznie 300 godzin – 12 pkt ECTS), język nowożytny (60 godzin – 3 pkt ECTS), antropologia kulturowa, metody datowania przyrodniczego, teoria archeologii, oraz seminaria magisterskie. W tym ostatnim przypadku student dokonuje wyboru na początku studiów w zależności od planowanej tematyki pracy magisterskiej. Studenci maja również obowiązek uczestnictwa w wykładzie w języku angielskim. Zajęcia fakultatywne obejmują wybór konwersatoriów w ramach "zajęć specjalistycznych" (wybór 3 z 8 oferowanych zajęć w semestrze) oraz fakultatywne wykłady monograficzne (o zmiennej tematyce), co pozwala studentom na poszerzanie znajomości zagadnień zgodych z indywidualnymi zainteresowaniami oraz planowaną tematyką pracy magisterskiej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z seminarium poprzez złożenie pracy magisterskiej oraz złożenie egzaminu magisterskiego.

Graduation

złożenie pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego

If you want to learn more, see the full study programme

Student wybiera 3 z 8 konwersatoriów w ramach "Zajęć specjalistycznych 1". Student wybiera 1 z 2 zajęć oznaczonych jako „Wykład monograficzny 1”.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Antropologia kulturowa
30 3,0 exam O
Ćwiczenia terenowe 0
150 6,0 assessment O
Seminarium
30 - assessment O
BHK
6 - assessment
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Epoki kamienia
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Epoki brązu
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Epoki żelaza
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Średniowiecza
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Nowożytna
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Klasyczna
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Nowego Świata
45 4,0 assessment F
Wykład monograficzny 1: archeologia powszechna
30 3,0 exam F
Wykład monograficzny 1: archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
30 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective

Student wybiera 3 z 8 konwersatoriów w ramach "Zajęć specjalistycznych 2". Student wybiera 1 z 2 zajęć oznaczonych jako „Wykład monograficzny 2”.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 3,0 exam O
Metody datowania przyrodniczego
30 3,0 assessment O
Teoria archeologii
30 3,0 assessment O
Ćwiczenia terenowe 1
150 6,0 assessment O
Seminarium
30 6,0 assessment O
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Epoki kamienia
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Epoki brązu
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Epoki żelaza
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Średniowiecza
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Nowożytna
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Klasyczna
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
45 4,0 assessment F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Nowego Świata
45 4,0 assessment F
Wykład monograficzny 2: archeologia pradziejowa
30 3,0 exam F
Wykład monograficzny 2: archeologia klasyczna
30 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective

Student wybiera 3 z 8 konwersatoriów w ramach "Zajęć specjalistycznych 3. Student wybiera 1 z 2 zajęć oznaczonych jako „Wykład monograficzny 3”.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie
30 - assessment O
Wykład w języku obcym
30 4,0 exam O
Teoria komunikacji i jej zastosowania w badaniach nad przeszłością
45 5,0 exam O
Wykład monograficzny 3: archeologia pradziejowa
30 3,0 exam F
Wykład monograficzny 3: archeologia Nowego Świata
30 3,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Epoki kamienia
45 6,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Epoki brązu
45 6,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Epoki żelaza
45 6,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Średniowiecza
45 6,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Nowożytna
45 6,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Klasyczna
45 6,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
45 6,0 exam F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Nowego Świata
45 6,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie
30 30,0 assessment O
  • O - obligatory
  • F - elective