A A A pl | en
Faculty of History

ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTHROPOLOGY

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Ethnology and Cultural Anthropology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na program studiów II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru (wykłady fakultatywne i konwersatoria) oraz zajęcia o charakterze warsztatowym, przygotowujące w praktyczny sposób do wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej (antropologia w działaniu, wystawiennictwo, organizacje pozarządowe). W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez z-cę dyrektora ds. studenckich IEiAK. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się seminarium magisterskie, lektorat z język obcego oraz lektorium/translatorium antropologiczne.

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (magisterskiego). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

If you want to learn more, see the full study programme

Student ma obowiązek zrealizować wykład fakultatywny za 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizowania w trakcie studiów II stopnia przynajmniej jednego kursu fakultatywnego w j. obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane problemy antropologii społeczno-kulturowej
60 5,0 exam O
Warsztat badacza I
15 1,0 assessment O
Antropologia religii
60 5,0 exam O
Migracje i mobilność
30 3,0 exam O
Antropologia wizualna
60 5,0 exam O
Seminarium magisterskie
30 4,0 assessment O
30 2,0 assessment O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3,0 exam F
Anthropologies and Futures
30 5,0 exam F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3,0 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3,0 exam F
Antropologia serialu
30 3,0 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2,0 assessment F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2,0 assessment F
Warsztat badacza II
15 1,0 assessment O
  • O - obligatory
  • F - elective
Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat badacza III
15 2,0 assessment O
Teorie kultury: Krytyczna analiza dyskursu
30 3,0 assessment O
Antropologia nierówności i rozwoju
30 2,0 assessment O
Antropologia w działaniu
15 2,0 exam O
Wstęp do teorii obrazu
30 3,0 exam O
Filozofia kultury
30 3,0 exam O
Seminarium magisterskie
30 4,0 assessment O
30 2,0 exam O
Cultural Theory. A Supplement
30 5,0 exam F
Antropologia przestrzeni
30 2,0 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5,0 exam F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5,0 exam F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3,0 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2,0 assessment F
Teoria i historia cywilizacji
30 3,0 exam F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3,0 exam F
Antropologia pamięci
30 2,0 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2,0 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2,0 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5,0 exam F
Grupa: Antropologia w działaniu - warsztaty
O
  • O - obligatory
  • F - elective

Student ma obowiązek zrealizować wykład fakultatywny za 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lektorium/translatorium antropologiczne
30 4,0 assessment O
Estetyka antropologiczna
30 3,0 exam O
Antropologia filmu
30 3,0 exam O
Antropologia ekonomiczna
30 2,0 assessment O
Dziedzictwo europejskie w XXI wieku
30 3,0 exam O
Antropologia polityczna
60 5,0 exam O
Seminarium magisterskie
30 5,0 assessment O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3,0 exam F
Anthropologies and Futures
30 5,0 exam F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3,0 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3,0 exam F
Antropologia serialu
30 3,0 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2,0 assessment F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Perspektywa kulturowa w badaniu ogranizacji
30 3,0 exam O
Komunikacja międzykulturowa
30 2,0 assessment O
Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
30 2,0 assessment O
Seminarium magisterskie
30 21,0 assessment O
Cultural Theory. A Supplement
30 5,0 exam F
Antropologia przestrzeni
30 2,0 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5,0 exam F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5,0 exam F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3,0 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2,0 assessment F
Teoria i historia cywilizacji
30 3,0 exam F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3,0 exam F
Antropologia pamięci
30 2,0 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2,0 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2,0 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective