A A A pl | en
Faculty of History

HISTORY

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: History
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: History

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach wybranej przez siebie jednej z czterech specjalizacji: nauczycielskiej, dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł, zarządzanie dokumentacją - archiwistyka oraz antropologii historycznej.
Program wspólny ma na celu pogłębienie wiedzy historycznej studenta w epoce, która go szczególnie interesuje, dlatego mimo swego fakultatywnego charakteru (co do realizowanych modułów) pozostawia bardzo szerokie możliwości wyboru.
Student na I roku wybiera (z ponad 20 oferowanych przez Instytut) zorientowane tematycznie dwuletnie seminarium magisterskie, które ukończy wraz napisaniem pracy magisterskiej. Student wybiera też wtedy jeden z bloków tematycznych (składających się z 4 konwersatoriów lub wykładów - razem 120 godz.), jeden ze zblokowanych wykładów z epoki (na I roku 60 godz. + na II roku 60 godz.), jeden z wykładów w języku angielskim, jedno epokowe konwersatorium ze źródłoznawstwa oraz zajęcia z metodologii (z teorii historii lub dziejów myśli historycznej myśli – wykład i konwersatorium). Obligatoryjne są zajęcia z demografii, metod kwantytatywnych, translatorium oraz lektorat języka nowożytnego (60 godz.) Na roku II student ponownie wybiera jeden blok oraz wykład monograficzny w języku polskim. W ramach zajęć specjalizacyjnych, dla podniesienia efektywności znaczna część zajęć ma charakter laboratoryjny, warsztatowy lub realizowana jest metodą projektów.

Graduation

Ukończenie studiów wymaga zrealizowania wszystkich przewidzianych przez program efektów uczenia się. Potwierdza to zaliczenie wymaganych programem studiów zajęć i zdanie egzaminów oraz obrona pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

UWAGA: 1. Kierownik studiów uwzględniając liczbę zrekrutowanych studentów i biorąc pod uwagę uniwersyteckie przepisy dotyczące wielkości grup może podjąć decyzję o likwidacji pewnych grup i zmniejszeniu możliwości wyboru zarówno z zajęć z grupy obligatoryjnych jak i fakultatywanych oraz w ramach specjalizacji. 2. W ogłoszonym każdego roku harmonogramie zostaną ostatecznie przypisane do konkretnego semestru te przedmioty, które w planie przedstawiono jako występujące w pierwszym lub drugim semestrze każdego roku (1/2, 3/4). Odnosi się to zarówno do programu wspólnego jak i do specjalizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Metody kwantytatywne w naukach społecznych
30 2,5 assessment O
Demografia
15 1,5 assessment O
Translatorium z języka angielskiego (poziom podstawowy)
30 2,0 assessment O
Translatorium z języka angielskiego (poziom zaawansowany)
30 2,0 assessment O
Translatorium z języka łacińskiego
30 2,0 assessment O
30 - assessment O
30 - assessment F
30 - assessment F
Grupa A Metodologia historii i historia historiografii
O
Grupa B Metodologia historii i historia historiografii
O
Grupa C Blok Historia Europy Wschodniej
O
Grupa D Blok epokowy - historia nowożytne
O
Grupa E Blok Historia wojskowości
O
Grupa F Blok Rozkwit i upadek monarchii habsburskiej
O
Grupa G Blok Historia Krakowa
O
Grupa H Blok Współczesna myśl polityczna i społeczna
O
Grupa I Historia życia a problem biografistyki historycznej
O
Grupa J Blok Historia zbrodni
O
Grupa K Seminaria magisterskie
O
Grupa L Źródłoznawstwo
O
Grupa M Wykład w języku obcym
O
Projekt z demografii
1,0 assessment O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł
Ścieżka: Nauczycielska
Ścieżka: Zarządzanie dokumentacją - archiwistyka
  • O - obligatory
  • F - elective
UWAGA: 1. Kierownik studiów uwzględniając liczbę zrekrutowanych studentów i biorąc pod uwagę uniwersyteckie przepisy dotyczące wielkości grup może podjąć decyzję o likwidacji pewnych grup i zmniejszeniu możliwości wyboru zarówno z zajęć z grupy obligatoryjnych jak i fakultatywanych oraz w ramach specjalizacji. 2. W ogłoszonym każdego roku harmonogramie zostaną ostatecznie przypisane do konkretnego semestru te przedmioty, które w planie przedstawiono jako występujące w pierwszym lub drugim semestrze każdego roku (1/2, 3/4). Odnosi się to zarówno do programu wspólnego jak i do specjalizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody kwantytatywne w naukach społecznych
30 2,5 assessment O
Demografia
15 1,5 assessment O
Translatorium z języka angielskiego (poziom podstawowy)
30 2,0 assessment O
Translatorium z języka angielskiego (poziom zaawansowany)
30 2,0 assessment O
Translatorium z języka łacińskiego
30 2,0 assessment O
30 4,0 exam O
30 - assessment F
30 - assessment F
Grupa A Metodologia historii i historia historiografii
O
Grupa B Metodologia historii i historia historiografii
O
Grupa C Blok Historia Europy Wschodniej
O
Grupa D Blok epokowy - historia nowożytne
O
Grupa E Blok Historia wojskowości
O
Grupa F Blok Rozkwit i upadek monarchii habsburskiej
O
Grupa G Blok Historia Krakowa
O
Grupa H Blok Współczesna myśl polityczna i społeczna
O
Grupa I Historia życia a problem biografistyki historycznej
O
Grupa J Blok Historia zbrodni
O
Grupa K Seminaria magisterskie
O
Grupa L Źródłoznawstwo
O
Grupa M Wykład w języku obcym
O
Grupa N Wykłady epokowe zblokowane
O
Projekt z demografii
1,0 assessment O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł
Ścieżka: Nauczycielska
Ścieżka: Zarządzanie dokumentacją - archiwistyka
  • O - obligatory
  • F - elective
UWAGA: 1. Kierownik studiów uwzględniając liczbę zrekrutowanych studentów i biorąc pod uwagę uniwersyteckie przepisy dotyczące wielkości grup może podjąć decyzję o likwidacji pewnych grup i zmniejszeniu możliwości wyboru zarówno z zajęć z grupy obligatoryjnych jak i fakultatywanych oraz w ramach specjalizacji. 2. W ogłoszonym każdego roku harmonogramie zostaną ostatecznie przypisane do konkretnego semestru te przedmioty, które w planie przedstawiono jako występujące w pierwszym lub drugim semestrze każdego roku (1/2, 3/4). Odnosi się to zarówno do programu wspólnego jak i do specjalizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment F
30 - assessment F
Grupa O Wykłady monograficzne
O
Grupa P Blok Historia Europy Wschodniej
O
Grupa R Blok epokowy - historia nowożytne
O
Grupa E Blok Historia wojskowości
O
Grupa S Blok Rozkwit i upadek monarchii habsburskiej
O
Grupa T Blok Historia Krakowa
O
Grupa U Blok Współczesna myśl polityczna i społeczna
O
Grupa W Blok Historia życia a problem biografistyki historycznej
O
Grupa X Blok Historia zbrodni
O
Grupa Y Seminaria magisterskie
O
Grupa Z Przygotowanie pracy magisterskiej realizowane przez każdego studenta w ramach II roku seminarium magisterskiego
O
Grupa AA Wykłady epokowe zblokowane II rok
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł
Ścieżka: Nauczycielska
Ścieżka: Zarządzanie dokumentacją - archiwistyka
  • O - obligatory
  • F - elective
UWAGA: 1. Kierownik studiów uwzględniając liczbę zrekrutowanych studentów i biorąc pod uwagę uniwersyteckie przepisy dotyczące wielkości grup może podjąć decyzję o likwidacji pewnych grup i zmniejszeniu możliwości wyboru zarówno z zajęć z grupy obligatoryjnych jak i fakultatywanych oraz w ramach specjalizacji. 2. W ogłoszonym każdego roku harmonogramie zostaną ostatecznie przypisane do konkretnego semestru te przedmioty, które w planie przedstawiono jako występujące w pierwszym lub drugim semestrze każdego roku (1/2, 3/4). Odnosi się to zarówno do programu wspólnego jak i do specjalizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment F
30 - assessment F
Grupa O Wykłady monograficzne
O
Grupa P Blok Historia Europy Wschodniej
O
Grupa R Blok epokowy - historia nowożytne
O
Grupa E Blok Historia wojskowości
O
Grupa S Blok Rozkwit i upadek monarchii habsburskiej
O
Grupa T Blok Historia Krakowa
O
Grupa U Blok Współczesna myśl polityczna i społeczna
O
Grupa W Blok Historia życia a problem biografistyki historycznej
O
Grupa X Blok Historia zbrodni
O
Grupa Y Seminaria magisterskie
O
Grupa Z Przygotowanie pracy magisterskiej realizowane przez każdego studenta w ramach II roku seminarium magisterskiego
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł
Ścieżka: Nauczycielska
Ścieżka: Zarządzanie dokumentacją - archiwistyka
  • O - obligatory
  • F - elective