A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne drugiego stopnia brak

Social Media in Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Social Media in Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Pierwszy rok to głównie (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku. Stąd przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki mediów społecznościowych.
Drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące, dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów (np. Crowdsourcing, Marketing treści, Strategia mediów społecznościowych, Reklama w mediach społecznościowych, Technologie mobilne, Media relations). Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mediów społecznościowych. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu, oraz współpracujących wykładowców z uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Współczesne koncepcje zarządzania
20 3 exam O
Makroekonomia
20 3 exam O
Prawo cywilne
20 3 assessment O
Statystyka w biznesie
20 3 assessment O
Warsztaty menedżerskie I
20 3 assessment O
Marketing międzynarodowy
15 3 assessment O
Komunikacja marketingowa
20 3 assessment O
Przedsiębiorczość
20 3 exam O
Rynek nowych mediów
18 3 assessment O
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 2 exam O
Zarządzanie procesami biznesowymi
15 3 exam O
Planowanie finansowe w e-biznesie
20 3 exam O
Marketing społecznościowy
20 3 assessment O
Warsztaty menedżerskie II
20 3 assessment O
Metodologia badań I
10 2 assessment O
Zarządzanie strategiczne
20 3 exam O
Seminarium
20 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electronic business
18 4 exam O
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
20 3 exam O
Metodologia badań II
10 2 assessment O
Elementy symulacji w biznesie
15 3 assessment O
Monitoring i analiza mediów społecznościowych
20 3 assessment O
Seminarium
20 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komunikacja interkulturowa
15 3 exam O
Społeczna odpowiedzialność w e-biznesie
20 3 exam O
Seminarium
20 15 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O