A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 part-time degree programme second cycle Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Applied Computer Science

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Applied Computer Science
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystanie z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Graduation

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M, pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niz wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Stosowana oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Gier Komputerowych. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy przedmiotów fakultatywnych. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projektowanie wspomagane komputerem
36 6 exam O
Zarządzanie projektami
18 4 assessment O
Seminarium specjalistyczne I
18 2 assessment O
Pracownia języków skryptowych
18 4 assessment O
Programowanie rozproszone i równoległe
36 6 exam O
18 2 assessment O
4 - assessment O
Sieci rozległe
36 6 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
36 6 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6 exam F
Biometria
36 6 exam F
Hackathon
15 1 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
36 6 assessment F
Kryptografia
36 6 exam F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
36 5 assessment F
Grupa M
O
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M, pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niz wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Stosowana oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Gier Komputerowych. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy przedmiotów fakultatywnych. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztaty programowania zespołowego
36 5 assessment O
Seminarium specjalistyczne II
18 2 assessment O
Projektowanie aplikacji internetowych
36 5 assessment O
E-biznes
18 4 assessment O
18 3 exam O
Projektowanie obiektowe
36 6 exam F
Uczenie maszynowe
36 6 assessment F
Warsztaty AutoCAD
36 5 assessment F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
36 6 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5 assessment F
Lingwistyczne metody projektowania
36 5 assessment F
Zaawansowane techniki programowania obiektowegow C++
18 4 assessment F
Analiza szeregów czasowych
18 4 exam F
Technologie ATM, FR
18 4 assessment F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4 assessment F
Język Fortran 90/95
36 5 assessment F
Informatyka kwantowa
36 6 exam F
Systemy wbudowane
27 4 assessment F
Hackathon
15 1 assessment F
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M, pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niz wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Stosowana oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Gier Komputerowych. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy przedmiotów fakultatywnych. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie I
18 2 assessment O
Sieci rozległe
36 6 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
36 6 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6 exam F
Biometria
36 6 exam F
Hackathon
15 1 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
36 6 assessment F
Kryptografia
36 6 exam F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
36 5 assessment F
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M, pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską). Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niz wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Stosowana oraz w miare wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Gier Komputerowych. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy przedmiotów fakultatywnych. Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie II
18 2 assessment O
Projektowanie obiektowe
36 6 exam F
Uczenie maszynowe
36 6 assessment F
Warsztaty AutoCAD
36 5 assessment F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
36 6 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5 assessment F
Lingwistyczne metody projektowania
36 5 assessment F
Zaawansowane techniki programowania obiektowegow C++
18 4 assessment F
Analiza szeregów czasowych
18 4 exam F
Technologie ATM, FR
18 4 assessment F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4 assessment F
Język Fortran 90/95
36 5 assessment F
Informatyka kwantowa
36 6 exam F
Systemy wbudowane
27 4 assessment F
Hackathon
15 1 assessment F
Magister Laboratory Class
60 20 assessment O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
36 5 exam O