A A A
pl | en
A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Mathematics and Computer Science

Mathematics

Basic information

Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science
Major name: Mathematics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Maths

Programme

ISCED classification: 0541
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku (teoretyczna, ogólna, stosowana, w ekonomii); po pierwszym semestrze następuje wybór ścieżki zaawansowanej (z kontynuacją na specjalności teoretycznej) lub podstawowej (z kontynuacją na specjalności ogólnej, stosowanej lub w ekonomii).
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Graduation

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz tych realizowanych nadprogramowo; zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.

Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra liniowa z geometrią 1
60 6 assessment O
Tutorial 1
10 1 assessment O
4 - assessment O
Wprowadzenie do narzędzi sieciowych
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Kursy podstawowe 1
F
Kursy zaawansowane 1
F
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra liniowa z geometrią 2
60 6 exam O
Informatyka
60 6 exam O
Tutorial 2
10 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Kursy podstawowe 1
F
Kursy zaawansowane 1
F
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język angielski w naukach matematycznych
30 2 assessment O
Programy użytkowe 1
10 1 assessment O
Kursy podstawowe 2
F
Kursy zaawansowane 2
F
Kursy do wyboru
F
Applied Mathematics
Mathematics in Economics
Pure Mathematics

Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Kursy podstawowe 2
F
Programy użytkowe 2
10 1 assessment O
Kursy zaawansowane 2
F
Kursy do wyboru
F
Przedmiot z nauk społecznych
O
Applied Mathematics
Mathematics in Economics
Pure and Applied Mathematics

Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
60 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 assessment O
Programy użytkowe 3
10 1 assessment O
Kursy zaawansowane 2
F
Kursy do wyboru
F
Applied Mathematics
Mathematics in Economics
Pure Mathematics
Pure and Applied Mathematics
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
60 8 exam O
Proseminarium
60 10 assessment O
Kursy do wyboru
F
Przedmiot z nauk społecznych
O
Applied Mathematics
Mathematics in Economics
Pure Mathematics