A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Carpathian Region: Ethnolinguistics and Cultural Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Carpathian Region: Ethnolinguistics and Cultural Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na program studiów składają się: 1) nauka języka słowackiego i ukraińskiego; 2) blok zajęć obowiązkowych (wykładów i konwersatoriów); 3) blok zajęć do wyboru - konwersatoriów monograficznych; 4) fakultatywny lektorat języka łemkowskiego; 5) badania terenowe realizowane w kraju i za granicą w formie obozów naukowych; 6) tutorial licencjacki - indywidualna współpraca studenta z wybranym promotorem, w ramach której powstaje praca licencjacka oparta o materiał badawczy zdobytym podczas badań terenowych. W semestrach 1-5 jeden z kursów obowiązkowych odbywa się w języku angielskim.

Graduation

Praca dyplomowa (licencjacka) oraz egzamin dyplomowy (licencjacki).

Student realizuje przedmioty obowiązkowe.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język słowacki
60 6 assessment O
Język ukraiński
60 6 assessment O
Historia regionu karpackiego
30 3 exam O
Wademekum Karpat
30 3 assessment O
Panorama językowa regionu karpackiego
30 3 assessment O
Panorama religijna regionu karpackiego
30 3 assessment O
Język w perspektywie socjologicznej
30 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język słowacki
60 6 exam O
Język ukraiński
60 6 exam O
Pogranicze i tożsamość
30 3 assessment O
Kultury Karpat polskich
30 3 exam O
Panorama językowa regionu karpackiego
30 3 exam O
Panorama religijna regionu karpackiego
30 3 exam O
Język w perspektywie antropologicznej
30 4 assessment O
Antropologia religii
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz: (opcja A) lektorat języka łemkowskiego i jedno dowolne konwersatorium monograficzne, lub (opcja B) trzy dowolne konwersatoria monograficzne.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język słowacki
60 6 assessment O
Język ukraiński
60 6 assessment O
Kultury Karpat słowackich
30 3 exam O
Kultury Karpat ukraińskich
30 3 exam O
Panorama etnograficzna Karpat
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia semiotyki i antropologii przestrzeni
30 4 assessment O
GRUPA: Kursy do wyboru
O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym jeden wybrany obóz badań terenowych wraz ze wstępem metodologicznym, a także (opcja A) lektorat języka łemkowskiego i jedno dowolne konwersatorium monograficzne, lub (opcja B) trzy dowolne konwersatoria monograficzne.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język słowacki
60 6 exam O
Język ukraiński
60 6 exam O
Kultury rusińskie w Karpatach
30 3 exam O
Kultury Karpat rumuńskich
30 3 exam O
Religia i kultura
30 4 assessment O
GRUPA: Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym
O
GRUPA: Kursy do wyboru
O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym jeden wybrany obóz badań terenowych wraz ze wstępem metodologicznym oraztutorial licencjacki u wybranego promotora, a także dwa wybrane konwersatoria monograficzne.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język słowacki
60 6 assessment O
Język ukraiński
60 6 assessment O
Karpackie konwersatorium literackie
30 3 assessment O
Religia jako źródło konfliktu
30 4 assessment O
GRUPA: Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym
O
GRUPA: Tutorial licencjacki
O
GRUPA: Kursy do wyboru
O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym tutorial licencjacki u wybranego promotora, oraz dwa wybrane konwersatoria monograficzne.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język słowacki
60 6 exam O
Język ukraiński
60 6 exam O
Dyskurs karpacki w kulturze współczesnej
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
GRUPA: Tutorial licencjacki
O
GRUPA: Kursy do wyboru
O