A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

English

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program obejmuje min. 1990 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym studenci wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oferta kursów opcyjnych oraz seminariów jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
120 8 assessment O
Literatura angielska I
45 5 exam O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 2 exam O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 2 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - assessment O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 4 assessment O
Lektorat języka łacińskiego
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Grupa A: Opcje
F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
120 8 exam O
Literatura angielska II
45 5 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 5 exam O
Fonologia
30 2 exam O
Lektorat języka łacińskiego
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa A: Opcje
F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 6 assessment O
Literatura angielska III
45 5 assessment O
Składnia języka angielskiego: forma, znaczenie i funkcja
30 3 exam O
Cywilizacja USA
30 3 exam O
Wprowadzenie do przekładu
30 2 exam O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii
30 3 assessment O
30 2 assessment F
Grupa A: Opcje
F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 6 exam O
Literatura angielska III
45 5 exam O
Literatura amerykańska I
45 5 assessment O
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
30 3 assessment O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach USA
30 3 assessment O
30 2 assessment F
Grupa A: Opcje
F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 4 assessment O
Literatura amerykańska II
45 5 exam O
Specialist Seminar
30 6 assessment F
Historia języka angielskiego
30 2 exam O
Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa
30 3 assessment O
Kultura w przekładzie
30 4 assessment O
Filozofia
30 - assessment O
Wiedza o przyswajaniu i nauce języka
30 2 exam O
Przekład
30 2 assessment O
30 2 assessment F
Grupa A: Opcje
F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Specialist Seminar
30 12 assessment F
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 4 exam O
Filozofia
30 3 exam O
Przekład
30 2 assessment O
30 4 exam F
Grupa A: Opcje
F