A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – Japanese

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Japanese
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań, a także planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w planie studiów.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 10 assessment O
Nauka pisma japońskiego
90 7 assessment O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Język łaciński
30 2 assessment O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Wstęp do studiów orientalistycznych – japonistycznych
30 3 exam F
Kultura regionu – Kultura Japonii
30 3 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 10 exam O
Nauka pisma japońskiego
60 7 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 exam O
Język łaciński
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Kultura regionu – Kultura Japonii
30 3 exam F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
210 8 assessment O
Nauka pisma japońskiego
60 3 assessment O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 1 assessment O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu – Współczesna literatura japońska
30 3 assessment F
Historia regionu – Historia Japonii
30 2 assessment F
Proseminarium orientalistyczne – japonistyczne
30 3 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
210 8 exam O
Nauka pisma japońskiego
60 3 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 2 exam O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu – Współczesna literatura japońska
30 3 exam F
Historia regionu – Historia Japonii
30 3 exam F
Proseminarium orientalistyczne – japonistyczne
30 3 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
150 5 assessment O
Nauka pisma japońskiego
30 3 assessment O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (wykład)
15 1 assessment O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (ćwiczenia)
15 1 assessment O
Konwersatorium z literatury japońskiej
30 2 assessment O
Lektura i tłumaczenie tekstów japońskich
30 2 assessment O
Drugi język orientalny
60 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu – Klasyczna literatura japońska
30 3 assessment F
Seminarium licencjackie – japonistyczne
30 8 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka japońskiego
150 5 exam O
Nauka pisma japońskiego
30 3 exam O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (wykład)
15 1 exam O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (ćwiczenia)
15 1 assessment O
Konwersatorium z literatury japońskiej
30 2 assessment O
Lektura i tłumaczenie tekstów japońskich
30 2 assessment O
Drugi język orientalny
60 2 exam O
English Course
30 2 exam O
Literatura regionu – Klasyczna literatura japońska
30 3 exam F
Seminarium licencjackie – japonistyczne
30 10 assessment F