A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Polish Studies

Studies in Theatre

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Studies in Theatre
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0215
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w wymiarze 1944 godzin i 180 punktów ECTS. Obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 1464 godzin i 112 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne w wymiarze 480 godzin i 68 punktów ECTS (w tym seminarium licencjackie w wymiarze 60 godzin i 24 punktów, z czego 12 punktów ECTS to samodzielna praca studenta poświęcona pisaniu pracy licencjackiej).

Graduation

Student kierunku Wiedza o Teatrze otrzymuje tytuł licencjata na podstawie zaliczenia wszystkich obowiązujących przedmiotów i fakultetów (w sumie w wymiarze 180 punktów ECTS) oraz złożenia pracy dyplomowej, a także złożenia egzaminu dyplomowego

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D: Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji. OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne. 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia teatru i dramatu polskiego 1-wykład
30 3 assessment O
Ikonografia teatralna
30 2 assessment O
Podstawy warsztatu teatrologa
30 1 assessment O
Poetyki dramatu
30 2 assessment O
Prawo autorskie
30 2 assessment O
4 - assessment O
Teatr i dramat europejski 1-ćwiczenia
30 3 assessment O
Teatr i dramat europejski 1-wykład
30 4 exam O
Teatr i historia
30 2 assessment O
Teatr najnowszy
30 2 assessment O
Warsztaty praktyki scenicznej
30 2 assessment O
Wprowadzenie do performatyki
30 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA D: OPCJE
O
GRUPA E: WYKŁADY MONOGRAFICZNE
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D: Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji. OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne. 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia teatru i dramatu polskiego 2-wykład
30 3 exam O
Teatr i dramat europejski 2-wykład
30 4 exam O
Ikonografia teatralna
30 2 assessment O
Poetyki dramatu
30 2 assessment O
Antropologia kultury
30 2 assessment O
Wprowadzenie metodologiczne
30 2 assessment O
Wprowadzenie do performatyki
30 1 assessment O
Warsztaty praktyki scenicznej
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Historia teatru i dramatu polskiego 2-ćwiczenia
30 2 assessment O
Teatr i dramat europejski 2-ćwiczenia
30 3 assessment O
Teatr najnowszy
30 2 assessment O
GRUPA D: OPCJE
O
GRUPA E: WYKŁADY MONOGRAFICZNE
O
1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D: Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji. OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne. 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia teatru i dramatu polskiego 3-wykład
30 3 exam O
Teatr i dramat europejski 3-wykład
30 3 exam O
Scenografia teatralna
30 2 assessment O
Teatr po 1989 roku
30 3 assessment O
Analiza przedstawienia teatralnego
30 3 assessment O
Warsztaty praktyki scenicznej i obóz
80 5 assessment O
30 1 assessment O
Historia teatru i dramatu polskiego 3-ćwiczenia
30 2 assessment O
Teatr i dramat europejski 3-ćwiczenia
30 2 assessment O
GRUPA B: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D: Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji. OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne. 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia teatru i dramatu polskiego 4-wykład
30 3 exam O
Teatr i dramat europejski 4-wykład
30 3 exam O
Scenografia teatralna
30 4 exam O
Teatr po 1989 roku
30 4 exam O
Analiza przedstawienia teatralnego
30 3 assessment O
30 1 assessment O
Historia teatru i dramatu polskiego 4-ćwiczenia
30 2 assessment O
Teatr i dramat europejski 4-ćwieczenia
30 2 assessment O
GRUPA B: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D: Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji. OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne. 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia teatru i dramatu polskiego 5-ćwiczenia
30 2 assessment O
Historia teatru i dramatu polskiego 5-wykład
30 3 exam O
30 1 assessment O
Pisanie o teatrze
30 4 assessment O
Zarządzanie kulturą
30 2 assessment O
GRUPA A: SEMINARIUM LICENCJACKIE TEATROLOGICZNE LUB PERFORMATYCZNE
O
GRUPA C: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O
GRUPA D: OPCJE
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D: Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji. OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne. 6. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 1 exam O
Zarządzanie kulturą
30 3 assessment O
GRUPA A: SEMINARIUM LICENCJACKIE TEATROLOGICZNE LUB PERFORMATYCZNE
O
GRUPA C: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O
GRUPA D: OPCJE
O