A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Biophysics

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Biophysics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami fizycznymi,biologicznymi i chemicznymi. W ramach kierunku Biofizyka istnieją dwie specjalności do wyboru: Biofizyka Molekularna i Fizyka Medyczna. Indywidualizacja programu studiów biofizyki jest zapewniona poprzez możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych/kierunkowych dla wybranej specjalności przez cały okres studiów.

Graduation

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej lub eseju oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy fizyki: Mechanika MS
60 5 exam O
Matematyka wyższa I
60 5 exam O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 assessment O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 assessment O
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 assessment O
Chemia nieorganiczna
90 7 exam O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy fizyki: Termodynamika MS
60 5 exam O
Matematyka wyższa II MS
60 5 exam O
Algebra z geometrią MS
60 5 exam O
Chemia organiczna z elementami biochemii
75 6 exam O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy fizyki: Elektromagnetyzm
60 5 exam O
Biochemistry
60 5 exam O
30 1 assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
I Pracownia Fizyczna cz.1
45 3 assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materia i promieniowanie
60 5 exam O
30 1 assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O
I Pracownia Fizyczna cz.2
45 3 assessment O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy
45 4 exam O
Biofizyka I
60 5 exam O
Mechanika kwantowa dla biofizyków
60 5 exam O
Metody fizyczne w biologii i medycynie I
45 3 exam O
Pracownia Metod Fizycznych Biologii I
90 7 assessment O
30 1 assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biofizyka II
60 5 exam O
Metody fizyczne w biologii i medycynie II
45 4 exam O
Pracownia Metod Fizycznych Biologii II
90 7 assessment O
Specialist Seminar
30 3 assessment O
30 2 exam O
Licencjacki projekt badawczy lub esej
30 2 exam O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O