A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Applied Computer Science

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Applied Computer Science
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi oraz informatycznymi. W szczególności, głównie na II i III roku, program przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Graduation

egzamin dyplomowy

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna I
60 6 exam O
Logika i teoria mnogości
60 6 exam O
The C programming language
60 6 exam O
Wstęp do architektury komputerów
60 5 exam O
Podstawy informatyki
60 6 exam O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna II
60 5 exam O
Algebra i geometria
60 5 exam O
Systemy operacyjne
60 5 exam O
Język C++
45 5 assessment O
Matematyka dyskretna
60 5 exam O
Prawo internetu
30 2 assessment O
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 assessment F
Physical Education
30 - assessment O
Alumnus on the Job Market
30 3 assessment F
Wystąpienia publiczne
15 2 assessment F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5 assessment F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 4 assessment O
Physics
60 5 exam O
Język Java
60 5 exam O
Inżynieria oprogramowania
60 4 assessment O
Algorytmy i struktury danych I
60 4 assessment O
Numerical methods
60 5 exam O
Interfejsy graficzne
60 6 exam F
Semantyczny Internet
60 6 exam F
Wstęp do telekomunikacji
30 4 assessment F
Język Python
60 5 assessment F
Techniki WWW
60 6 exam F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 exam F
Wprowadzenie do bioinformatyki
20 3 assessment F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 exam F
60 2 assessment O
Google Associate Cloud Engineer
45 5 assessment F
Google Data Analyst
45 5 assessment F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Sieci komputerowe
60 5 exam O
Grafika komputerowa
60 6 exam O
Elektronika cyfrowa
45 4 assessment O
Algorytmy i struktury danych II
60 5 exam O
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 assessment F
60 3 exam O
Programowanie sieciowe
60 6 exam F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6 exam F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6 exam F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 exam F
Alumnus on the Job Market
30 3 assessment F
Wystąpienia publiczne
15 2 assessment F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5 assessment F
Wizualizacja danych
60 6 assessment F
Warsztat Praktyka Data Mining
30 3 assessment F
Warsztat z analizy sygnałów psychofizjologicznych
30 3 assessment F
Podstawy transmisji danych
60 6 exam F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bazy danych
60 5 exam O
Teoria języków formalnych i metody translacji
60 5 exam O
Interfejsy graficzne
60 6 exam F
Semantyczny Internet
60 6 exam F
Wstęp do telekomunikacji
30 4 assessment F
Język Python
60 5 assessment F
Techniki WWW
60 6 exam F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 exam F
Wprowadzenie do bioinformatyki
20 3 assessment F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 exam F
Google Associate Cloud Engineer
45 5 assessment F
Google Data Analyst
45 5 assessment F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 2 assessment O
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 assessment F
Programowanie sieciowe
60 6 exam F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6 exam F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6 exam F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 exam F
Alumnus on the Job Market
30 3 assessment F
Wystąpienia publiczne
15 2 assessment F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5 assessment F
Wizualizacja danych
60 6 assessment F
Warsztat Praktyka Data Mining
30 3 assessment F
Warsztat z analizy sygnałów psychofizjologicznych
30 3 assessment F
Podstawy transmisji danych
60 6 exam F