A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme first cycle Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Advanced Materials and Nanotechnology

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Advanced Materials and Nanotechnology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Student realizuje przedmioty według planu studiów, zgodnie z regulaminem studiów UJ. Plan dla kierunku ZMiN przewiduje, w przypadku części przedmiotów, indywidualny wybór jednego z dwu prowadzonych na Wydziałach kursów, o różnym stopniu zaawansowania.

Graduation

egzamin dyplomowy

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 assessment O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 assessment O
Chemia nieorganiczna
90 8 exam O
Chemia nieorganiczna : ćwiczenia rachunkowe
30 3 assessment O
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Grupa A
O
Grupa B
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra z geometrią MS
75 6 exam O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I
30 3 exam O
Ochrona własności intelektualnej
4 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Elementy chemii analitycznej i chemometrii
45 3 exam F
Grupa C
O
Grupa E
O
Grupa D
O
Grupa X
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Chemistry
105 7 exam O
Measurement Devices and Experimental Techniques
45 3 exam O
Elektronika - wykład
30 3 exam O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii II
15 2 exam O
I Pracownia fizyczna+ statystyczne metody opracowania wyników pomiarów
60 4 assessment O
Równowagi fazowe
30 2 exam O
Matematyczne metody fizyki-MS
60 5 exam F
Grupa F
O
60 2 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Krystalografia i rentgenografia
60 5 exam O
Pracownia badań materiałów I
60 4 assessment O
Chemia organiczna z elementami biochemii
75 6 exam O
Elektronika - pracownia
40 4 assessment O
History of chemistry
30 3 exam F
Grupa X
O
Grupa G
O
Grupa H
O
60 3 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka po II-gim roku
120 4 assessment O
Podstawy fizyki fazy skondensowanej I
45 4 exam O
Polimery naturalne i syntetyczne
45 4 exam O
Komputerowe modelowanie materiałów
45 3 assessment O
Pracownia badań materiałów II
60 4 assessment O
Metody badania materiałów I
30 3 exam O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 assessment F
Grupa H
O
Grupa J
O
Grupa K
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy fizyki fazy skondensowanej II
45 4 exam O
Nanotechnologia, fotonika i mikroelektromechanika
75 6 exam O
Biomateriały i nanomateriały
60 5 exam O
Quatrum-Chemical Molecular-Modeling
45 3 assessment O
Metody badania materiałów II
30 3 exam O
Diploma Seminar
30 3 assessment O
Practical aspects of sustainable development
60 4 assessment O
History of chemistry
30 3 exam F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 exam F
Grupa X
O