A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Polish-Ukrainian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Polish-Ukrainian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish

Head of studies

dr Rafał Kęsek
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studenci podejmujący studia na kierunku są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch ścieżek określonych w ramach programu studiów (ścieżki polskiej lub ścieżki ukraińskiej). W ramach ścieżki polskiej zajęcia na I i II roku studiów realizowane są w języku polskim. W ramach ścieżki ukraińskiejzajęcia na I i II roku studiów realizowane są w języku ukraińskim. Kandydat podejmuje decyzję o wyborze danej ścieżki w procesie rejestracji na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK). Studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich przedmiotów przypisanych do wybranej ścieżki na roku I i II. Zajęcia na roku III realizowane są w języku polskim wspólnie dla wszystkich studentów kierunku. Program oraz regulamin studiów dla obu ścieżek dostępny jest na stronie Katedry: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Graduation

Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na I roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot). 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - assessment O
4 - assessment O
Język kierunkowy I
60 2 assessment O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na I roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot).
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Język kierunkowy I
60 2 assessment O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na II roku studiów:

 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o kulturze i religii  4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii  3 ECTS
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny historia 3 ECTS
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język kierunkowy II
60 2 assessment O
60 2 assessment O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na II roku studiów:

 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o kulturze i religii  4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii  3 ECTS
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny historia 3 ECTS
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język kierunkowy II
60 2 assessment O
60 2 exam O
Praktyka zawodowa
60 6 assessment O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na III roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
 • 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Organizacje pozarządowe
30 5 assessment O
Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym
30 4 assessment O
Język kierunkowy III
30 2 exam O
Analiza tekstów specjalistycznych
30 4 assessment O
Diploma Seminar
30 6 assessment O
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji
F
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce
F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na III roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
 • 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Instytucje kultury-zasady funkcjonowania
30 5 assessment O
Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 8 assessment O
Analiza tekstów specjalistycznych
60 5 assessment O
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce
F
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
F
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji
F