A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Biology

Ecology and Evolution

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Ecology and Evolution
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano 76 ECTS (Seminar, Master Project, inne kursy fakultatywne w języku angielskim).

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Experimental design, data analysis and presentation
80 - no credit O
Evolution
140 11 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 1
42 3 exam O
Progress in ecology and evolution
30 2 assessment O
4 - assessment O
30 - assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Behavioural Ecology
60 5 exam O
Ecosystem ecology
36 3 assessment O
Ecosystem ecology - practice
54 4 assessment O
Experimental design, data analysis and presentation
15 9 exam O
Methods of secondary data analysis on society and environment
40 3 assessment O
Practical aspects of environmental conservation - part 2
23 1 assessment O
Seminar
30 2 assessment O
Social and economic aspects of nature conservation
12 2 assessment O
30 2 exam O
Master Project in ecology and evolution
15 5 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master Project in ecology and evolution
30 10 assessment O
Seminar
30 2 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master Project in ecology and evolution
60 20 assessment O
Seminar
30 2 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O