A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Russian in Specialized Translation

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian in Specialized Translation
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program zakłada realizację przedmiotów obowiązkowych z zakresu trzech grup tematycznych: 1) kształcenie językowe - rozwijanie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego na integrującym umiejętności językowe kursie praktycznym, nauka języków specjalistycznych (biznes, korespondencja handlowa, turystyka, ekonomia, administracja, prawo, medycyna, informatyka, technika), rozwijanie kompetencji w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego; 2) nauka warsztatu tłumacza (w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poszczególnych technik i narzędzi pracy tłumacza); 3) przedmioty teoretyczne związane z przekładem (teoria przekładu, semiotyka przekładu, krytyka przekładu), komunikacją interkulturową oraz językoznawstwem rosyjskim. W skład programu studiów wchodzą także przedmioty do wyboru: konwersatoria monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej oraz konwersatorium promotorskie.

Graduation

praca magisterska i egzamin magisterski

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I - kurs integrujący
30 3 assessment O
Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa
30 3 assessment O
Język i przekład specjalistyczny: turystyka i ekonomia
30 3 assessment O
Tłumaczenia ustne
30 3 assessment O
Teoria przekładu
30 3 assessment O
Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza
30 3 assessment O
Komunikacja interkulturowa
30 3 assessment O
Stylistyka języka polskiego
30 3 assessment O
4 - assessment O
Konwersatorium promotorskie I
15 3 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I - kurs integrujący
30 3 exam O
Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa
30 3 assessment O
Język i przekład specjalistyczny: administracja i prawo
30 3 assessment O
Tłumaczenia ustne
30 3 assessment O
Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza
30 3 assessment O
Narzędzia pracy tłumacza
30 3 assessment O
Przekład w perspektywie interdyscyplinarnej
30 2 assessment O
Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 3 assessment O
Gramatyka kontrastywna polsko-rosyjska
30 3 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Konwersatorium promotorskie I
15 3 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II - kurs integrujący
30 3 assessment O
Język i przekład specjalistyczny: medycyna
30 3 assessment O
Tłumaczenia uwierzytelnione
30 3 assessment O
Krytyka przekładu
30 3 assessment O
Semiotyka przekładu
30 3 assessment O
Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym
30 4 assessment O
Konwersatorium promotorskie II
15 6 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II - kurs integrujący
30 5 exam O
Język i przekład specjalistyczny: informatyka i technika
30 3 assessment O
Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym
30 4 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Konwersatorium promotorskie II
15 10 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O