A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

English with the German Language

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English with the German Language
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z trzech specjalności w ramach kształcenia anglistycznego: lingwistyka, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Program każdej ze specjalności obejmuje min. 1080 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Oferta seminariów w ramach określonych specjalności jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach zajęć do wyboru studenci realizują przedmioty germanistyczne wybierane z oferowanych w danym semestrze kursów, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w planie studiów. Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i/lub niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Graduation

praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty do wyboru, do których należą: (1) - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
60 4 assessment O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 1
90 6 assessment O
Przekład
30 2 assessment O
4 - assessment O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 8 assessment F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty do wyboru, do których należą: (1) - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
60 4 exam O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 2
90 6 assessment O
Przekład
30 2 assessment O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 8 assessment F
Moduł kształcenia pedagogicznego
F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty do wyboru, do których należą: (1) - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
30 2 assessment O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 3
60 4 assessment O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
120 12 assessment F
Moduł kształcenia pedagogicznego
F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty do wyboru, do których należą: (1) - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego IV
30 2 exam O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 4
60 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
120 12 assessment F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo