A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

French

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: French
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia II stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są do kandydatów legitymujących się znajomością języka francuskiego na poziomie C1. Studia trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po francusku. Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia: filologiczna oraz traduktologiczna ‒ każda z nich obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii francuskiej (w tym opcje oraz seminarium magisterskie z dziedziny literatury, lingwistyki lub przekładoznawstwa). Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii w ramach programu Erasmus+. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses. Studenci obu ścieżek kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od podstaw.  Niezależnie od wybranej ścieżki, studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia, mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia  do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 - - O
4 - assessment O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 exam O
Francja współczesna: kultura, społeczeństwo
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 14 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego II
60 - - O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego II
30 6 assessment O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna