A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

German

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: German
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Opis realizacji programu: Studia drugiego stopnia na kierunku filologia germańska trwają cztery semestry.
Na pierwszym roku student wybiera seminarium magisterskie spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych (specjalność Literaturoznawstwo i przekład tekstów literackich lub Lingwistyka stosowana), przygotowujące do napisania pracy magisterskiej. Każdy student zapisując się na seminarium magisterskie wybiera tym samym swoją specjalność, która jest wyznaczona tematyką seminarium, oraz pozostałe przedmioty przypisane do seminarium. PRZEDMIOTY DO WYBORU: Student powinien na 1 roku zrealizować minimum 12 punktów ECTS w ramach przedmiotów do wyboru, na drugim roku minimum 8 punktów ECTS. Wybór dodatkowej specjalizacji w ramach bloku przedmiotów do wyboru jest wiążący na dwa lata. Student może wybrać przedmioty z grup: kształcenie nauczycielskie, specjalizacja translatoryczna lub przedmioty opcjonalne (przypisane do drugiej specjalności, Przedmiot opcjonalny lub przedmioty humanistyczne oferowane przez inne jednostki uniwersyteckie - te ostatnie po konsultacji z Dyrektorem ds. studenckich).
Zajęcia i egzaminy z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) odbywają się w systemie sekwencyjnym.
Po pierwszym roku studiów student zdaje egzamin PNJN na poziomie C1+, po drugim roku na poziomie C2. 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 ECTS. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku niemieckim i egzaminem dyplomowym (magisterskim) w języku niemieckim. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

W ramach dodatkowych godzin i punktów ECTS student może realizować kształcenie pedagogiczne.

Opcja z wiedzy o literaturze / z wiedzy o języku nie jest w pierwszym semestrze obowiązkowa dla studentów, ktorzy wybrali dodatkową specjalizację translatoryka.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

Student ma 3 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje (przypisane do drugiej specjalności, Przedmiot opcjonalny lub przedmioty humanistyczne oferowane przez inne jednostki uniwersyteckie - te ostatnie po konsultacji z Dyrektorem ds. studenckich), kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 12 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych (może uczęszczać np. na kurs językowy do JCJ). "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera z przedmiotów oferowanych przez IFG (np. dla drugiej specjalności) oraz inne jednostki uniwersyteckie. Opcja z wiedzy o literaturze / z wiedzy o języku nie jest w pierwszym semestrze obowiązkowa dla studentów, którzy wybrali dodatkową specjalizację translatoryka.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
90 6 assessment O
Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
30 2 assessment O
Drugi język germański
60 5 assessment O
Grupa A
O
Grupa B
O
Grupa C
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O
Blok zajęć do wyboru: Kształcenie nauczycielskie
O

Student ma 3 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje (przypisane do drugiej specjalności, Przedmiot opcjonalny lub przedmioty humanistyczne oferowane przez inne jednostki uniwersyteckie - te ostatnie po konsultacji z Dyrektorem ds. studenckich), kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 12 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych (może uczęszczać np. na kurs językowy do JCJ). "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera z przedmiotów oferowanych przez IFG (np. dla drugiej specjalności) oraz inne jednostki uniwersyteckie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
90 6 exam O
Drugi język germański
60 5 assessment O
Grupa D
O
Grupa E
O
Grupa F
O
Przedmiot opcjonalny
30 4 assessment F
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O
Blok zajęć do wyboru: Kształcenie nauczycielskie
O

Student ma 3 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje (przypisane do drugiej specjalności, Przedmiot opcjonalny lub przedmioty humanistyczne oferowane przez inne jednostki uniwersyteckie - te ostatnie po konsultacji z Dyrektorem ds. studenckich), kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 12 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych (może uczęszczać np. na kurs językowy do JCJ). "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera z przedmiotów oferowanych przez IFG (np. dla drugiej specjalności) oraz inne jednostki uniwersyteckie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
60 4 assessment O
Drugi język germański
30 2 assessment O
Grupa G
O
Grupa H
O
Grupa I
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O
Blok zajęć do wyboru: Kształcenie nauczycielskie
O

Student ma 3 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje (przypisane do drugiej specjalności, Przedmiot opcjonalny lub przedmioty humanistyczne oferowane przez inne jednostki uniwersyteckie - te ostatnie po konsultacji z Dyrektorem ds. studenckich), kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 12 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych (może uczęszczać np. na kurs językowy do JCJ). "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera z przedmiotów oferowanych przez IFG (np. dla drugiej specjalności) oraz inne jednostki uniwersyteckie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
60 4 exam O
Drugi język germański
30 2 exam O
Grupa J
O
Grupa K
O
Grupa L
O
Przedmiot opcjonalny
30 4 assessment F
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O