A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – Arabic

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Arabic
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów drugiego stopnia obejmuje przedmioty kierunkowe, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz wybranych dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przedmioty kształcenia ogólnego.
Studenci dokonują wyboru specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej i uczestniczą następnie w odpowiednim seminarium, w czasie którego pracują nad przygotowaniem pracy magisterskiej.
Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na realizowanie indywidualnego planu studiów.
Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, która powinna uzyskać pozytywne opinie promotora i recenzenta pracy oraz egzaminem dyplomowym.
W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdu na stypendia do krajów arabskich oraz w ramach programu Socrates.

Graduation

praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 6 assessment O
Dialekt
30 2 assessment O
Gramatyka kontrastywna
30 3 assessment O
Zagadnienia współczesnego islamu
30 3 exam O
Teoria przekładu
30 1 assessment O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
4 - assessment O
Język mediów
30 2 assessment O
Magister Seminar
30 5 assessment F
Metodologia badań filologicznych
30 2 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 7 exam O
Dialekt
30 3 exam O
Ćwiczenia przekładowe
30 2 assessment O
Historia współczesnego świata arabskiego
30 3 exam O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 3 exam O
English Course
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Magister Seminar
30 5 assessment F
Metodologia badań filologicznych
30 2 exam F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 9 assessment O
Język mediów
30 3 assessment O
Ćwiczenia przekładowe
30 3 assessment O
Współczesna literatura arabska
30 3 exam O
English Course
30 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment F
Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka arabskiego
60 10 exam O
Magister Seminar
30 25 assessment F