A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Oriental Philology – Chinese

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Chinese
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w Planie. Na studiach magisterskich studenci kontynuują naukę języka chińskiego, doskonalą swoje umiejętności translatorskie i pogłębiają wiedzę sinologiczną. Program studiów magisterskich przewiduje praktyczne zajęcia z tłumaczeń pisemnych i ustnych, konwersatoria filologiczne i wykłady monograficzne. Poza zajęciami sinologicznymi studenci uczestniczą w wykładach specjalistycznych oferowanych przez Wydział Filologiczny i w dwuletnim lektoracie języka angielskiego.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 10 exam O
Klasyczny język chiński
30 3 exam O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego
30 3 exam O
Tłumaczenie tekstów chińskich
30 3 assessment O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów
30 3 assessment O
Teoria przekładu
30 1 assessment O
English Course
30 2 assessment O
4 - assessment O
Metodologia badań filologicznych
30 2 assessment F
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 3 assessment F

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
English Course
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka chińskiego II
180 10 exam O
Klasyczny język chiński
30 3 exam O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego II
90 4 exam O
Tłumaczenie tekstów chińskich
30 2 exam O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów II
30 3 exam O
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 3 assessment F
Metodologia badań filologicznych
30 2 exam F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
English Course
30 2 exam O
Praktyczna nauka języka chińskiego III
90 7 assessment O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów III
30 5 assessment O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego III
60 3 assessment O
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 11 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka chińskiego IV
60 4 exam O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów IV
30 5 exam O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego IV
30 2 exam O
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 17 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F