A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Oriental Philology – Turkish

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Turkish
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalności i ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne student wybiera w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej, w sposób wskazany w części Plan kierunku.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
90 8 assessment O
Teoria przekładu
30 1 assessment O
Wprowadzenie do paleografii
30 2 assessment O
Zagadnienia współczesnego islamu
30 3 exam O
English Course
30 2 assessment O
4 - assessment O
Metodologia badań filologicznych
30 2 assessment F
Magister Seminar
30 9 assessment F

Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
60 9 exam O
Świat Orientu - Historia współczesnego świata arabskiego
30 2 assessment O
Turcja współczesna
30 2 assessment O
Literatura tureckiego obszaru językowego - Literatura Turków cypryjskich
30 3 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Metodologia badań filologicznych
30 2 exam F
Magister Seminar
30 10 assessment F
Współczesna literatura turecka
30 2 exam O

Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
60 11 assessment O
English Course
30 2 exam O
Magister Seminar
30 14 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Język specjalistyczny
30 3 assessment O

Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka tureckiego
60 13 exam O
Magister Seminar
30 15 assessment F