A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Russian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W programie studiów magisterskich znajdują się przedmioty obowiązkowe dotyczące praktycznej nauki języka rosyjskiego (w tym języka biznesu), wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Program studiów drugiego stopnia przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: translatologiczny lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne, dzięki którym studenci rozwijają swoje zainteresowania filologiczne - zgodnie z wybraną ścieżką specjalizacyjną. Studenci mają także możliwość zrealizowania w Instytucie tzw. dydaktyki szczegółowej związanej z kształceniem nauczycielskim w Studium Pedagogicznym UJ.

Graduation

praca magisterska i egzamin magisterski

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
90 9 assessment O
Konwersatorium promotorskie
15 4 assessment O
4 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Praktyki pedagogiczne- obserwacje
25 - - F
Metodyka nauczania języka obcego
45 2 assessment F
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
90 9 exam O
Konwersatorium promotorskie
15 5 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Praktyki pedagogiczne- obserwacje
25 2 assessment F
Metodyka nauczania języka obcego
45 2 assessment F
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
90 9 exam O
Konwersatorium promotorskie
15 6 assessment O
Rosja współczesna: polityka i literatura
30 3 assessment O
Metodyka nauczania języka obcego
30 2 assessment F
Praktyki pedagogiczne- praktyki ciągłe
50 - - F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język biznesu - poziom zaawansowany
30 4 assessment O
Konwersatorium promotorskie
15 10 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Metodyka nauczania języka obcego
30 2 exam F
Praktyki pedagogiczne- praktyki ciągłe
50 2 assessment F
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład