A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Slavonic Philology

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Slavonic Philology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

 

Wybór jednego z modułów specjalizacyjnych: filologia bułgarska – przekład praktyczny, filologia chorwacka – przekład praktyczny, filologia czeska – przekład praktyczny, filologia serbska – przekład praktyczny, filologia słowacka – przekład praktyczny kandydat na studia deklaruje w trakcie postępowania rekrutacyjnego; jeżeli jego wynik jest pozytywny, student zostaje wpisany na deklarowany moduł. Wszystkie przedmioty z zakresu wybranego modułu specjalizacyjnego są obligatoryjne.

Na początku I roku studiów wybiera drugi moduł specjalizacyjny: literaturoznawstwo słowiańskie lub językoznawstwo słowiańskie, w ramach którego, poza realizacją obligatoryjnych zajęć teoretycznych i komparatystycznych, jest zobligowany do wyboru jednego z seminariów literaturoznawczych lub językoznawczych oraz jednego wykładu monograficznego z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Student na I roku dokonuje również wyboru dodatkowego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu, może przy tym wybrać, zarówno kurs dla początkujących, jak i kontynuujących naukę. Wyborowi podlega także wykład monograficzny w języku obcym.

Oferta literaturoznawczych i językoznawczych seminariów, wykładów monograficznych oraz kursów drugiego języka słowiańskiego jest podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

Graduation

Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

 

Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego. Lektorat „Drugi język słowiański A” jest przeznaczony dla osób ze znajomością danego języka na poziomie A2 EOSKJ, lektorat „Drugi język słowiański B” – dla osób początkujących. Studenci są zobowiązani do wyboru seminarium literaturoznawczego lub językoznawczego - wyższego (I semestr) i magisterskiego (III semestr) z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym (IV semestr). Studenci modułu specjalizacyjnego literaturoznawstwo słowiańskie muszą zrealizować wybrany wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa, natomiast studenci modułu specjalizacyjnego językoznawstwo słowiańskie – wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa (IV semestr). Zamiast uwzględnionych w programie wykładów monograficznych studenci mogą realizować inne wykłady monograficzne, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych lektoratów drugiego języka słowiańskiego oraz konkretnych wykładów monograficznych jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Grupa seminariów wyższych
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE

 

Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego. Lektorat „Drugi język słowiański A” jest przeznaczony dla osób ze znajomością danego języka na poziomie A2 EOSKJ, lektorat „Drugi język słowiański B” – dla osób początkujących. Studenci są zobowiązani do wyboru seminarium literaturoznawczego lub językoznawczego - wyższego (I semestr) i magisterskiego (III semestr) z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym (IV semestr). Studenci modułu specjalizacyjnego literaturoznawstwo słowiańskie muszą zrealizować wybrany wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa, natomiast studenci modułu specjalizacyjnego językoznawstwo słowiańskie – wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa (IV semestr). Zamiast uwzględnionych w programie wykładów monograficznych studenci mogą realizować inne wykłady monograficzne, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych lektoratów drugiego języka słowiańskiego oraz konkretnych wykładów monograficznych jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa seminariów wyższych
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE

 

Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego. Lektorat „Drugi język słowiański A” jest przeznaczony dla osób ze znajomością danego języka na poziomie A2 EOSKJ, lektorat „Drugi język słowiański B” – dla osób początkujących. Studenci są zobowiązani do wyboru seminarium literaturoznawczego lub językoznawczego - wyższego (I semestr) i magisterskiego (III semestr) z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym (IV semestr). Studenci modułu specjalizacyjnego literaturoznawstwo słowiańskie muszą zrealizować wybrany wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa, natomiast studenci modułu specjalizacyjnego językoznawstwo słowiańskie – wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa (IV semestr). Zamiast uwzględnionych w programie wykładów monograficznych studenci mogą realizować inne wykłady monograficzne, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych lektoratów drugiego języka słowiańskiego oraz konkretnych wykładów monograficznych jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Grupa seminariów magisterskich
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE

 

Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego. Lektorat „Drugi język słowiański A” jest przeznaczony dla osób ze znajomością danego języka na poziomie A2 EOSKJ, lektorat „Drugi język słowiański B” – dla osób początkujących. Studenci są zobowiązani do wyboru seminarium literaturoznawczego lub językoznawczego - wyższego (I semestr) i magisterskiego (III semestr) z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym (IV semestr). Studenci modułu specjalizacyjnego literaturoznawstwo słowiańskie muszą zrealizować wybrany wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa, natomiast studenci modułu specjalizacyjnego językoznawstwo słowiańskie – wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa (IV semestr). Zamiast uwzględnionych w programie wykładów monograficznych studenci mogą realizować inne wykłady monograficzne, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych lektoratów drugiego języka słowiańskiego oraz konkretnych wykładów monograficznych jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa seminariów magisterskich
O
Grupa wykładów monograficznych w języku obcym
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE