A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Swedish

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Swedish
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku filologia szwedzka trwają 4 semestry, w trakcie których student realizuje przedmioty obligatoryjne oraz wybiera przedmioty fakultatywne z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo. Nauka języka kierunkowego (języka szwedzkiego) prowadzona jest od poziomu C1. Poza tym student może wybrać naukę drugiego języka skandynawskiego (duńskiego lub norweskiego), dzięki czemu kończy studia ze znajomością dwóch języków skandynawskich. Na studiach drugiego stopnia oferowane są ponadto przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze Szwecji i krajów skandynawskich. Student ma także możliwość nauki tłumaczenia tekstów w ramach warsztatów translatorskich. Na pierwszym roku student wybiera seminarium magisterskie spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych: językoznawczego, literaturoznawczego czy przekładoznawczego, przygotowujące do napisania pracy dyplomowej. Poza seminarium wybiera także przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/ językoznawstwa/przekładoznawstwa", zgodnie z ukierunkowaniem wybranego seminarium. W ramach programu przewiduje się przedmiot sekwencyjny, którym jest Praktyczna nauka języka szwedzkiego. Warunkiem udziału w tych zajęciach w trzecim semestrze studiów jest zdanie egzaminu na poziomie C1+. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku szwedzkim i zdaniem egzaminu dyplomowego w języku szwedzkim.

Graduation

Praca dyplomowa w języku szwedzkim oraz egzamin dyplomowy w języku szwedzkim.

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Drugi język skandynawski" student wybiera jeden z języków skandynawskich (duński lub norweski) oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej. W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodnie z wybranym seminarium magisterskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Praktyczna nauka j. szwedzkiego
90 5 assessment O
Warsztaty translatorskie I
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa szwedystycznego
30 3 exam O
Drugi język skandynawski
60 4 assessment F
Opcja językoznawcza
30 4 assessment F
Opcja literaturoznawcza
30 4 assessment F
Grupa seminarium magisterskiego
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Drugi język skandynawski" student wybiera jeden z języków skandynawskich (duński lub norweski) oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej. W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodnie z wybranym seminarium magisterskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C1+)
90 5 exam O
Warsztaty translatorskie II
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia literatury szwedzkiej
30 3 exam O
Drugi język skandynawski
60 4 assessment F
Grupa seminarium magisterskiego
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Drugi język skandynawski" student wybiera jeden z języków skandynawskich (duński lub norweski) oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego
60 8 assessment O
Magister Seminar
30 11 assessment F
Opcja językoznawcza
30 4 assessment F
Opcja literaturoznawcza
30 4 assessment F
Grupa drugiego języka skandynawskiego
O


Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C2)
60 10 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Magister Seminar
30 14 assessment F