A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Ukrainian with the Russian language

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Ukrainian with the Russian language
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów II stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę dwóch języków wschodniosłowiańskich na poziomie zaawansowanym – języka ukraińskiego (poziom C2), języka rosyjskiego (poziom B2) w obrębię jednej z dwóch specjalizacji: a) translatologicznej o profilu językoznawczym oraz b) translatologicznej o profilu literaturoznawczym. Na program studiów składają się trzy zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy oraz kulturoznawczy.

Graduation

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
90 6 assessment O
Podstawy translatologii
30 3 assessment O
Translatoryka
30 2 assessment O
Ukraiński (post)modernizm
30 2 assessment O
Lektorat języka rosyjskiego B2
30 2 assessment O
4 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Specjalizacja translatologiczna profil językoznawczy
Specjalizacja translatologiczna profil literaturoznawczy

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
90 8 exam O
Język prawa i biznesu - poziom zaawansowany
30 3 assessment O
Ukraiński (post)modernizm
30 3 exam O
Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)
30 3 assessment O
Lektorat języka rosyjskiego B2
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Specjalizacja translatologiczna profil językoznawczy
Specjalizacja translatologiczna profil literaturoznawczy

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
90 7 exam O
Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)
30 3 assessment O
Przekład konferencyjny
30 3 assessment O
Język prawa i biznesu II
30 3 assessment O
Leksyka specjalistyczna (medycyna, nauki przyrodnicze)
30 3 assessment O
Lektorat języka rosyjskiego B2
60 5 exam O
Seminarium magisterskie II
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
60 4 assessment O
Kultura języka ukraińskiego z elementami stylistyki i redakcji tekstów publicystycznych i naukowych
30 3 assessment O
Kultura i polityka współczesnej Rosji
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Seminarium magisterskie II
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O