A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Italian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Italian
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku włoskim złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po włosku. Student po ukończeniu studiów ma wykształcone umiejętności językowe w zakresie języka włoskiego pisanego i mówionego na poziomie C2 jak również wykształcone umiejętności językowe w zakresie drugiego języka romańskiego na poziomie od A2 do B2 (w zależności od poziomu zaawansowania osiągniętego na studiach I stopnia);
Studentowi zostaje przekazana uporządkowana wiedza szczegółowa w zakresie przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-włoski (ścieżka traduktologiczna); przekazana uporządkowana wiedza szczegółowa w zakresie filologii włoskiej (ścieżka filologiczna); przekazana uporządkowana wiedza szczegółowa w zakresie nauczania języka włoskiego (ścieżka pedagogiczna);
Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich w ramach programu Erasmus+
Program obejmuje również zajęcia fakultatywne wyboru stanowiące 30% całości programu studiów.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego I
120 - - O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 exam O
Włochy współczesne
30 4 exam O
BHK
4 - assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego I
120 14 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego II
60 - - O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka włoskiego II
30 6 assessment O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna