A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philosophy

Contemporary Buddhist Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Contemporary Buddhist Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0200
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów oraz warsztatów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Kursy obligatoryjne pogłębiają wiedzę oraz umiejętności dotyczące najnowszych tendencji badawczych, a także dają praktyczne umiejętności i kompetencje (zajęcia warsztatowe) niezbędne w miejscu pracy bądź dalszej edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzupełniane są na kursach fakultatywnych. Poza realizacją zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych, studenci obowiązkowo wybierają z grupy zajęć fakultatywnych co najmniej dwa seminaria tematyczne. Podczas seminariów tematycznych studenci pracują w niewielkich grupach, a także indywidualnie z prowadzącymi ich prace. Samodzielna praca studenta stanowi znaczną część procesu dydaktycznego (przygotowywanie referatów, prezentacji, samodzielna lub w grupach studenckich praca z tekstem itd.), praca ta i jej wyniki podlegają stałej kontroli i ukierunkowaniu w trakcie zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Studentom umożliwia się wybór kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek organizacyjnych UJ. Studenci znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej mają możliwość realizowania programu studiów w ramach Indywidualnego Planu Studiów - jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki.

Graduation

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesna religia – formy i treści
30 3 exam O
Metody badań porównawczych
30 3 exam O
30 - assessment O
Kultura w praktyce
12 2 assessment O
4 - assessment O
Grupa A seminariów tematycznych – rok I
O
Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyzmu
30 3 exam O
Wprowadzenie do teorii cywilizacji
30 3 exam O
Warsztat pisania pracy naukowej
30 3 assessment O
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 assessment F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 assessment F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 exam F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 exam F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Muzyka w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Problematyka etyczna we współczesnym buddyzmie
30 3 assessment O
Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej – znaczenie czynnika wyznaniowego
30 2 exam O
Religia w procesie przemian tożsamości mieszkańców Azji Płd. i Płd. Wschodniej – XVIII do XXI w.
30 2 exam O
Buddyzm polityczny we współczesnym świecie
30 2 exam O
Problemy współczesnej Azji Płd. i Płd.-Wsch.
30 3 assessment O
Problemy współczesnej Azji Wschodniej
30 3 exam O
30 2 exam O
Kultura w praktyce
12 2 assessment O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment F
Grupa B seminariów tematycznych – rok I
O
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 assessment F
Lektura tekstów japońskich - poziom zaawansowany
30 3 exam F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Muzyka w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Język japoński. Translatorium
60 8 exam F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 exam F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5 assessment F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 exam F

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 - assessment O
Buddyzm we współczesnych Indiach i na Sri Lance – odrodzenie therawady i nawa-jana dalitów
30 3 assessment O
Kultura w praktyce
12 2 assessment O
Buddyzm i nauka
30 3 assessment O
Psychologia buddyjska – buddyzm we współczesnej psychologii
30 3 assessment O
Buddyzm a inne religie – fuzja, dialog, konflikt
45 4 exam O
Buddyzm na Zachodzie
60 5 exam O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment F
Grupa C seminariów tematycznych – rok II
O
New Religions – Background, Features and Examples
30 4 exam O
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 assessment F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 assessment F
Buddyzm a chrześcijaństwo - z perspektywy Azji Wschodniej
30 3 assessment F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 exam F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 exam F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Muzyka w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przyszłość buddyzmu
30 3 assessment O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Buddyjska sztuka i turystyka religijna
30 2 exam O
Buddyjskie praktyki kultowe, obrzędy i święta
30 2 exam O
Grupa D seminariów tematycznych – rok II
O
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 assessment F
Lektura tekstów japońskich - poziom zaawansowany
30 3 exam F
Industrial apprenticeships
150 5 assessment F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
Język japoński. Translatorium
60 8 exam F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 exam F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5 assessment F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 exam F