A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philosophy

Cognitive Science

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Cognitive Science
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Philosophy

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i Pracowni Retoryki Logicznej) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.

Graduation

Ukończenie studiów wymaga zaliczenia obowiązkowych kursów, uzyskania określonej liczy punktów ECTS, pozytywnej oceny pracy dyplomowej, oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych należy wybierać dodatkowo do przedmiotów obligatoryjnych tak, aby na każdym roku studiów osiągnąć min. 60 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Proseminarium
15 2 assessment O
Podstawy filozofii nauki
30 4 exam O
Etyka badań naukowych
30 4 exam O
30 - assessment O
4 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O

Przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych należy wybierać dodatkowo do przedmiotów obligatoryjnych tak, aby na każdym roku studiów osiągnąć min. 60 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium kognitywistyczne I
30 5 assessment O
30 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O

Przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych należy wybierać dodatkowo do przedmiotów obligatoryjnych tak, aby na każdym roku studiów osiągnąć min. 60 punktów ECTS. Za pracę magisterską dostaje się 20 punktów ECTS, co wliczane jest do całkowitej puli punktów. W praktyce zatem na drugim roku kognitywistyki należy wyrobić 40 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium kognitywistyczne II
30 5 assessment O
30 - assessment O
4 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O

Przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych należy wybierać dodatkowo do przedmiotów obligatoryjnych tak, aby na każdym roku studiów osiągnąć min. 60 punktów ECTS. Za pracę magisterską dostaje się 20 punktów ECTS, co wliczane jest do całkowitej puli punktów. W praktyce zatem na drugim roku kognitywistyki należy wyrobić 40 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium kognitywistyczne III
30 5 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
30 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O