A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philosophy

Comparative Studies in Civilisations

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Comparative Studies in Civilisations
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0200
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Zajęcia dydaktyczne w programie studiów realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów oraz warsztatów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne grupy 1 i 2. Kursy obligatoryjne pogłębiają wiedzę oraz umiejętności dotyczące najnowszych tendencji badawczych, a także dają praktyczne umiejętności i kompetencje (zajęcia warsztatowe) niezbędne w miejscu pracy bądź dalszej edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzupełniane są na kursach fakultatywnych. Poza realizacją zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych (grupa 1), studenci obowiązkowo wybierają z grupy 2 zajęć fakultatywnych dwa seminaria tematyczne oraz cztery kursy porównawcze. Podczas seminariów tematycznych studenci pracują w niewielkich grupach, a także indywidualnie z prowadzącymi ich prace. Samodzielna praca studenta stanowi znaczną część procesu dydaktycznego (przygotowywanie referatów, prezentacji, samodzielna lub w grupach studenckich praca z tekstem itd.), praca ta i jej wyniki podlegają stałej kontroli i ukierunkowaniu w trakcie zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. System studiowania na UJ umożliwia studentom realizację kursów fakultatywnych w innych jednostkach UJ - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Kierownika jednostki. Studenci znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej mają możliwość realizowania programu studiów w ramach Indywidualnego Planu Studiów - jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki.

Graduation

Ukończenie seminarium magisterskiego, w ramach którego przygotowywana jest praca dyplomowa oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminairum "Filozofia Wschodu". Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów cztery kursy porównawcze (12 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS), nadto z pozostałej puli przedmiotów fakultatywnych kursy za minimum 16 ECTS.W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". Ostateczna lista kursów fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim zatwierdzana jest przez Kierownika jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne wyzwania studiów kulturowych
30 2 exam O
Filozofia kultury
30 3 exam O
Współczesna religia – formy i treści
30 3 exam O
Antropologia komunikacji
30 3 exam O
Metody badań porównawczych
30 3 exam O
Wprowadzenie do teorii cywilizacji
30 3 exam O
Techniki badań społecznych
60 4 assessment O
Kultura w praktyce – projekty
12 2 assessment O
Warsztat pisania pracy naukowej
30 3 assessment O
30 - - O
4 - assessment O
Kursy porównawcze
O
Seminarium tematyczne
O
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 assessment F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 assessment F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 assessment F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 exam F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 exam F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Concepts in Media and Communication
30 3 assessment F

W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminairum "Filozofia Wschodu". Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów cztery kursy porównawcze (12 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS), nadto z pozostałej puli przedmiotów fakultatywnych kursy za minimum 16 ECTS.W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". Ostateczna lista kursów fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim zatwierdzana jest przez Kierownika jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wymiary współczesnej cywilizacji
30 2 exam O
Postcolonial theories
30 3 assessment O
Cywilizacje – tradycja i współczesność
30 2 exam O
Kultura, tożsamość, etniczność
30 3 exam O
Problemy współczesnego Bliskiego Wschodu
30 3 exam O
Problemy współczesnej Azji Pd. i Pd-Wsch.
30 3 exam O
Problemy współczesnej Azji Wschodniej
30 3 exam O
Problemy współczesnej Ameryki Łacińskiej
30 3 exam O
Tradycja i modernizacja w Chinach XX i XXI w.
30 3 exam O
Kultura w praktyce – projekty
12 2 assessment O
30 2 exam O
Kursy porównawcze
O
Seminarium tematyczne
O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment F
Język japoński. Translatorium
60 8 exam F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 exam F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 assessment F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 assessment F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 assessment F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 exam F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 exam F
Concepts in Media and Communication
30 3 assessment F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 exam F

W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminairum "Filozofia Wschodu". Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów cztery kursy porównawcze (12 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS), nadto z pozostałej puli przedmiotów fakultatywnych kursy za minimum 16 ECTS.W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". Ostateczna lista kursów fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim zatwierdzana jest przez Kierownika jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim
30 2 exam O
Transmisje kulturowe
30 2 exam O
Komunikacja międzykulturowa: świat islamu, Indie, Daleki Wschód
60 5 exam O
Kultura w praktyce – projekty
12 2 assessment O
Magister Seminar
30 - - O
Seminarium tematyczne
O
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Industrial apprenticeships
150 5 assessment F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 assessment F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 assessment F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 assessment F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 exam F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 exam F
Concepts in Media and Communication
30 3 assessment F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Kursy porównawcze
O

W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminairum "Filozofia Wschodu". Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów cztery kursy porównawcze (12 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS), nadto z pozostałej puli przedmiotów fakultatywnych kursy za minimum 16 ECTS.W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". Ostateczna lista kursów fakultatywnych uruchamianych w danym roku akademickim zatwierdzana jest przez Kierownika jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Trening kompetencji międzykulturowych
30 2 assessment O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Kursy porównawcze
O
Seminarium tematyczne
O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment F
Język japoński. Translatorium
60 8 exam F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 exam F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 exam F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 exam F
Body & Ritual In South Asia
30 4 exam F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 assessment F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 exam F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 exam F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 exam F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 exam F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 assessment F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 assessment F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 exam F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 assessment F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 exam F
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 assessment F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 assessment F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 assessment F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 exam F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 exam F
Concepts in Media and Communication
30 3 assessment F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 exam F