A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of International and Political Studies

Asian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Asian Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiąkowych oraz fakultatywnych. Student przygotowuje także pracę magisterską z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii). W odniesieniu do lektoratu Student ma konieczność zaliczenia min. 16 punktów ECTS, w systemie sekwencyjnym (tzn. należy utrzymać kolejność poziomów, przy możliwości rozpoczęcia nauki dowolnie wg. umiejętności na 1 języku orientalnym.

Graduation

Uzyskanie 123 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 4 przedmioty fakultatywne tym: 2 przedmioty fakultatywne w języku angielskim, jeden kurs ekspercki i jeden przedmiot z listy fakultetów po polsku

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia nauk społecznych
30 5 exam O
Prawo autorskie
10 1 exam O
4 - assessment O
Specialist Seminar
30 7 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 assessment F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 4 przedmioty fakultatywne tym: 2 przedmioty fakultatywne w języku angielskim, jeden kurs ekspercki i jeden przedmiot z listy fakultetów po polsku

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do studiów azjatyckich
30 6 exam O
Stosunki międzynarodowe w Azji
30 6 exam O
Specialist Seminar
30 7 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 assessment F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 8 przedmiotów fakultatywnych w tym: 2 kursy eksperckie, 1 przedmiot fakultatywny po angielsku i 5 przedmiotów fakultatywnych w j. polskim

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 7 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 assessment F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 8 przedmiotów fakultatywnych w tym: 2 kursy eksperckie, 1 przedmiot fakultatywny po angielsku i 5 przedmiotów fakultatywnych w j. polskim

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 7 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 assessment F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O