A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Electronic Information Processing

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Electronic Information Processing
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Informatics

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje wykłady (345 godz.), ćwiczenia (439 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (150 godz.) i ćwiczenia projektowe (90 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy teoretyczne z informatyki (sztuczna inteligencja, reprezentacja wiedzy), filozofii (filozofia analityczna), językoznawstwa (analiza semantyczna, reprezentacja wiedzy) i nauk o kulturze (antropologia kultury). W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych. Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez: a) śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy, b) analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje, c) rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę w trakcie studiów.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest:
– zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
– przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
– zdanie egzaminu dyplomowego,
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Logika
60 3 exam O
Historia filozofii
60 5 exam O
Analiza semantyczna
15 4 exam O
Seminarium dyplomowe 1
30 4 assessment O
Teoria języków i automatów
30 2 exam O
Zaawansowane techniki programowania 1
30 4 assessment O
Wprowadzenie do antropologii kultury
30 2 exam O
30 - assessment O
4 - assessment O
Analiza semantyczna – projekt
15 5 assessment F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy
60 5 exam O
Automatyczna ekstrakcja informacji
30 4 exam O
E-learning
30 3 assessment O
Seminarium dyplomowe 1
30 4 assessment O
Zaawansowane techniki programowania 2
30 4 assessment O
Etnologiczne metody badań terenowych
30 2 assessment O
Filozofia kultury
60 3 exam O
30 2 exam O
Automatyczna ekstrakcja informacji – projekt
15 5 assessment F
E-learning – projekt
15 5 assessment F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Antropologia Internetu
30 3 exam O
Reprezentacja języka w mózgu i umyśle
60 5 exam O
Reprezentacja obiektu materialnego
60 3 exam O
Seminarium dyplomowe 2
30 4 assessment O
English Language Digital Media
30 2 assessment O
Reprezentacja obiektu materialnego – projekt
15 5 assessment F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Interfejs użytkownika
30 4 exam O
Analiza danych w Pythonie
30 3 assessment O
Neurolingwistyka – wprowadzenie
30 5 exam O
Seminarium dyplomowe 2
30 4 assessment O
Wprowadzenie do zarządzania firmą
15 1 assessment O
Interfejs użytkownika – projekt
15 5 assessment F
Projekt dyplomowy
15 20 assessment F