A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Management and Social Communication

Film and New Media Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Film and New Media Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0215
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań w ramach dwóch ścieżek tematycznych: filmoznawczej i medioznawczej. Ich wybór determinuje selekcję seminarium magisterskiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach lub o filmie.

Graduation

Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu polskiego po 1989
30 4 exam O
Metody badań nad kulturą popularną
30 5 exam O
Filozofia kultury
60 4 exam O
Literatura współczesna
60 4 exam O
English Course
60 4 exam O
4 - assessment O
Podstawy historii filmu
90 6 exam F
Główne tendencje kina dokumentalnego
60 6 exam F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia kultury
60 4 exam O
Literatura współczesna
60 4 exam O
Magister Seminar
90 28 assessment O
Podstawy historii filmu
90 6 exam F
Główne tendencje kina dokumentalnego
60 6 exam F
English Course
60 4 exam O
Główne kierunki awangardy filmowej
30 3 exam F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
90 28 assessment O
Antropologia audiowizualności
30 3 exam O
New Media Art 1
30 3 exam O
Kurs z historii kina polskiego
30 3 exam F
Historia filmu animowanego
30 3 exam F
Przemiany współczesnej telewizji
30 3 exam F
Warsztaty scenariuszowe
30 3 assessment F
Warsztaty filmowe i telewizyjne
60 5 assessment F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
90 28 assessment O
New Media Art 2
30 3 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 exam O
Warsztaty filmowe i telewizyjne
60 5 assessment F
Produkcja i dystrybucja filmowa
15 2 assessment F
Reklama audiowizualna
30 2 exam F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza