A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Management and Social Communication

Public Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Public Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na drugim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych oraz przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium dyplomowego. Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze III i IV II roku studiów stacjonarnych II stopnia - realizowane na II roku studiów.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania (uwzględnia aspekty praktyczne).

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Rachunkowość zarządcza
30 4 exam O
BHK
4 - assessment O
Kierowanie zespołami
30 4 assessment O
Wnioskowania statystyczne
30 4 assessment O
Zarządzanie procesami
30 4 assessment O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 exam O
30 - assessment O
Badania w praktyce (ewaluacja i badania w działaniu)
30 3 assessment O
Teoria i praktyka zarządzania organizacjami
30 3 assessment O
Makroekonomiczne problemy współczesnego świata
30 4 exam O

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komunikacja interpersonalna
30 4 assessment O
Teoria organizacji publicznej
30 4 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4 assessment O
Przedsiębiorczość
30 4 exam O
30 2 exam O
Prawo w teorii i praktyce
30 4 assessment O
Intercultural management
30 3 exam O
Proseminarium
30 5 assessment O

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 5 assessment F
Grupa zajęć fakultatywnych
O

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 15 assessment F
Grupa zajęć fakultatywnych
O