A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Accounting and Finance Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Accounting and Finance Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Economics and finance

Programme

ISCED classification: 0311
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianych finansów. Obejmują zarówno instytucjonalne aspekty rynku finansowego, jak również elementy analityczne i narzędziowe wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce w tym kontekście ma rachunkowość i jej praktyczne kwestie związane z ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, ich rozliczaniem i analizą, również w kontekście prawa podatkowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia myśli ekonomicznej
30 4 exam O
Prawo gospodarcze
30 4 exam O
Wnioskowanie statystyczne
30 4 exam O
Rynki kapitałowe i finansowe
30 4 exam O
Rachunkowość finansowa
60 6 exam O
Makroekonomia II
45 4 exam O
Ubezpieczenia
30 4 exam O
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Management Accounting
60 6 exam O
Ekonomia menedżerska
30 4 exam O
Prawo podatkowe
30 4 exam O
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF
30 4 exam O
Ekonomia międzynarodowa
30 4 exam O
Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych
30 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
30 2 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Audyt finansowy
30 4 exam O
Instrumenty finansowe
30 4 exam O
Zaawansowana analiza finansowa
30 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Kryzysy finansowe i walutowe
30 4 exam F
Programy i fundusze UE
30 4 exam F
Pośrednictwo finansowe
30 4 exam F
Przedsiębiorczość
15 2 exam F
Standardy sprawozdawczości finansowej
15 2 exam F
Rachunkowość bankowa
15 2 exam F
Optymalizacja podatkowa
15 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komputerowe systemy finansowo-księgowe
30 4 exam O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II
30 4 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Rachunkowość kreatywna
30 4 exam F
Ryzyko w działalności gospodarczej
30 4 exam F
Rachunkowość sektora finansów publicznych
15 2 exam F
Prawo finansowe
15 2 assessment F
Psychologia rynków finansowych
15 2 assessment F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
15 2 assessment F
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
15 2 assessment F