A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

English with the German Language

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English with the German Language
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program obejmuje min. 1075 godzin zajęć z przedmiotów obligatorjnych i fakultatywnych. Począwszy od pierwszego semestru studiów studenci realizują część zajęć w formie zajęć fakultatywnych, ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych są to opcje ograniczonego wyboru. Studenci od I roku studiów wybierają zajęcia z PNJA do wyboru oraz opcje prorynkowe, w semestrze piątym wybierają jedno spośród trzech seminariów licencjackich (językoznawcze, kulturoznawcze lub literaturoznawcze) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi. Ze względu na przepływ kadry nauczycielskiej na studiach niestacjonarnych oferta zajęć opcyjnych może ulec zmianie w kolejnych latach.

Graduation

Pozytywna ocena pracy licencjackiej, pozytywna ocena z egzaminu licencjackiego.

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
56 5 assessment O
Wprowadzenie do językoznawstwa
14 2 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 - assessment O
Gramatyka opisowa j. angielskiego - wykład
7 3 exam O
Gramatyka opisowa j. angielskiego - ćwiczenia
7 1 assessment O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/I
14 2 assessment F
4 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
56 7 assessment O
Cywilizacja krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3 exam O

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
56 7 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/II
14 2 assessment F
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 3 exam O
Opcja prorynkowa I/I
14 4 assessment F
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
7 3 exam O
Opcja prorynkowa I/II
14 4 assessment F
Literatura i kultura angielska I - wykład
14 2 exam O
Literatura i kultura angielska I- ćwiczenia
7 2 assessment O
Gramatyka opisowa j. niemieckiego z elementami historii języka
14 3 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
56 7 exam O

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
42 3 assessment O
Literatura i kultura angielska II - wykład
7 - assessment O
Literatura i kultura angielska II - ćwiczenia
7 1 assessment O
Cywilizacja USA
14 2 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/I
14 2 assessment F
Wprowadzenie do przekładu
7 2 exam O
Opcja prorynkowa II/I
14 4 assessment F
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
42 7 assessment O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3 exam O
Opcja prorynkowa II/II
14 4 assessment F

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego IV
42 5 exam O
Literatura i kultura angielska III - wykład
7 3 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/II
14 2 assessment F
Literatura i kultura angielska III - ćwiczenia
7 1 assessment O
Opcja prorynkowa II/III
14 4 assessment F
Opcja prorynkowa II/IV
14 4 assessment F
Literatura i kultura amerykańska I - wykład
7 1 assessment O
Literatura i kultura amerykańska I - ćwiczenia
7 1 assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV
42 7 assessment O
Fonologia
7 1 exam O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3 exam O

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować  seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie opcje wymienione w planie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego V
42 3 assessment O
Specialist Seminar
28 6 assessment O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/I
14 2 assessment F
Literatura i kultura amerykańska II - ćwiczenia
7 1 assessment O
Literatura i kultura amerykańska II - wykład
7 2 exam O
Historia i odmiany języka angielskiego
14 2 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego V
42 7 assessment O
Historia literatury niemieckojęzycznej I
14 - assessment O

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować  seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie opcje wymienione w planie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/II
14 2 assessment F
Specialist Seminar
28 12 assessment O
Opcja prorynkowa III/I
14 4 assessment F
Praktyczna nauka języka angielskiego VI
42 5 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI
42 7 exam O
Historia literatury niemieckojęzycznej II
14 6 exam O