A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Russian Language and Culture

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian Language and Culture
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Oprócz zaliczenia przedmiotów obligatoryjnych, osoba studiująca zobowiązana jest do zdobycia odpowiedniej liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych.

Graduation

złożenie i obrona pracy licencjackiej i zdanie egzaminu licencjackiego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej Ia
90 9 assessment O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 1 - wykład
20 3 assessment O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 1 - ćwiczenia
10 4 assessment O
Wstęp do językoznawstwa
15 3 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
15 3 assessment O
BHK
4 - assessment O
kultura duchowa Słowian Wschodnich
20 4 assessment F
historia i geopolityka regionu 1
30 4 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej Ib
90 9 exam O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 2 - wykład
20 5 exam O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 2 - ćwiczenia
10 4 assessment O
gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej ros.-pol. I
35 5 assessment O
historia i geopolityka regionu 2
30 4 exam F
realioznawstwo obszaru języka rosyjskiego
20 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej II a
60 6 assessment O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 1 - wykład
20 3 assessment O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 1 - ćwiczenia
10 3 assessment O
gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II
30 5 exam O
lektorat języka angielskiego A1 - 1
30 2 assessment O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - podstawowa leksyka ekonomiczna
20 2 assessment O
historia idei w Rosji
30 5 exam F
gramatyka języka scs
20 4 assessment F
kultura i sztuka rosyjska 1
30 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej II b
60 6 exam O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 2 - wykład
20 4 exam O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 2 - ćwiczenia
10 3 assessment O
wstęp do translatoryki
15 3 assessment O
lektorat języka angielskiego A1 - 2
30 3 assessment O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - język rosyjski w biznesie
20 2 assessment O
kultura i sztuka rosyjska 2
30 3 exam F
historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej
20 5 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej III
66 6 assessment O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - rosyjska korespondencja handlowa 1
20 3 assessment O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 1 - wykład
20 2 assessment O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 1 - ćwiczenia
10 3 assessment O
translatoryka praktyczna
30 5 exam O
lektorat języka angielskiego A1 - 3
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Seminarium licencjackie 1
30 8 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej III
64 6 exam O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - rosyjska korespondencja handlowa 2
20 3 exam O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 2 - wykład
20 3 exam O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 2 - ćwiczenia
10 2 assessment O
lektorat języka angielskiego A1 - 4
30 3 exam O
Seminarium licencjackie 2
30 12 assessment F